Odešla paní Vlasta Sehnalová (1927)

V naději na vzkříšení
odešla vstříc svému Pánu

paní Vlasta Sehnalová,
roz. Knoflíčková

Vrchlického ulice,
Brodek u Přerova

Pohřeb se koná
v sobotu 9.4. v 11.30
v kostele sv. Jana Křtitele.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.