Pozdrav z exercicií

Milí bratři a sestry, 

nikoho z vás jistě nepřekvapí, že na vás myslím v modlitbě, která je po dobu duchovních cvičení mým hlavním úkolem. Během tohoto týdne vás denně vkládám do mešní oběti a prosím nebeského Otce, aby vám na přímluvu Panny Marie a sv. Dominika daroval pokoj a radost, obnovil váš hlad po Boží blízkosti, slově a svátostech i připravenost ke svědectví před lidmi – zejména v rodině – o vaší lásce k Ježíši a jeho církvi.

Pán Ježíš se těší z návratu každého ze svých bratří a sester k jednotě s ním skrze přímou, osobní a pravidelnou účast na slavení eucharistie, četbu Bible ve skrytosti vašeho domova a modlitbu před svatostánkem v kostele kdykoli během dne. Kdybyste jen znali vřelou touhu jeho Božského Srdce po vaší lásce!

Tento týden se chystám udělat ve vztahu k Pánu Ježíši jeden náročný a důležitý krok. Prosím, modlete se za mě, abych své předsevzetí dokázal uskutečnit.

Děkuji.
otec Tomáš