Ohlédnutí za Panamou

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Světové setkání mládeže se konalo v Panamě (Střední Amerika) od 14.1. do 27.1. 2019. Pozvání papeže Františka přijalo minimálně 500 000 poutníků z více než 150 zemí. Mezi vlajkami účastníků bylo možné spatřit snad všechny státy amerického kontinentu. Z Evropanů byli nejvíce zastoupeni tradičně Poláci, ale z našich sousedů nechyběli Slováci, Němci ani Rakušané. Určitým překvapením mohly být pro někoho vlajky z Japonska, Palestiny, Turecka a Ruska. Zajímavý byl náhodný rozhovor s Etiopany při cestě metrem, český pozdrav na ulici z úst mladého Itala, společné čekání na program s kolumbijskou katechetkou nebo indickým knězem. Se Salvadorci, Brazilci a Ecuadorci se naše česká výprava potkávala pravidelně už během předprogramu ve farnosti Pražského Jezulátka v Buena Vista (diecéze Colón). Pohostinnost a přátelské chování Panamců bylo opravdu jedinečné. 

Počet účastníků z Česka – přihlášených na oba dva týdny – činil cca 130 lidí. Ubytování probíhalo v místních rodinách a farnostech. Základní dorozumívací řečí byla španělstina, takže většinou ruce a nohy :-). Hlavní programy v Panama City byly vysílány v několika jazycích na různých rozhlasových stanicích (nutnost sluchátek do mobilu). Poslední 3 dny čekání na zpáteční letadlo trávila naše poutnická skupinka v horském hostelu uprostřed národního parku, kde bylo možné mluvit anglicky. Přibližné náklady na celou cestu činily díky štědrosti hostitelů „jen“ něco málo přes 30.000,- Kč na osobu, z toho téměř dvě třetiny padly na letenku.

Panama je země s krásnou přírodou a bohatou kulturou, kde katolíci tvoří 87% obyvatelstva. Potěšující je jistě také skutečnost, že do přijímání poutníků se aktivně zapojila místní židovská a muslimská komunita.

Mottem letošního ročníku byla slova Panny Marie: „Hle jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Sloužit Bohu celým srdcem se poutníci zavázali ve chvíli ticha při osobní modlitbě za přítomnosti Svatého otce. Poslední světové dny probíhaly v roce 2016 v polském Krakově a na příští podobnou pouť se mohou mladí těšit v roce 2022 do Portugalska.

OFICIÁLNÍ HYMNA:

VIDEO: Dobrá nálada vládla od prvních dní
Zdroj nahrávky: archiv otce Tomáše

Zdroj rozhovorů: archiv Radia Proglas

duchovní rozhovory na setkání mládeže 
příjezd papeže na závěrečnou mši svatou

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE V KOSTCE: