Farní kvízová liga

Drazí přátelé,

rádi bychom Vás pozvali k účasti ve farní kvízové lize! V dnešní době popularity společenských her, soutěží a kvízů ani my nemůžeme zůstat pozadu. Pokusili jsme se proto uspořádat zcela originální soutěž nazvanou farní kvízová liga. 

První kolo proběhne na faře v Rokytnici
už v sobotu 23.2. od 17 hodin
(plakát).

O co se jedná?

Malé soutěžní týmy (2-5 členů) se jednou měsíčně od února do června 2019 budou scházet na některé z našich far, aby se pokusily co nejúspěšněji odpovědět (nebo tipnout) odpověď na 50 otázek.

Kdo může být v týmu?

Kdokoliv. 🙂 V případě potřeby můžete týmy v průběhu ligy různě proměňovat – na schůzky můžete posílat náhradníky či draftovat soutěžící z jiných týmů.

Malé doporučení k zajištění vysoké šance na vítězství:

1) je vhodné přibrat školou povinné děti či studenty – mají zpravidla jednou za týden pravidelný trénink (hodina náboženství) pod vedením zkušených trenérů

2) je hodné přibrat seniory – mají dlouhodobou přípravu, praxi a často i čas na individuální (někdy i vícefázový) trénink

Je vhodné si zvolit JMÉNO týmu – můžete se například inspirovat zvířaty, která jsou na obecních znacích např. Brodečtí jeleni, příp. Citovští lvi (v případě Rokytnice by však bylo vhodné volit jméno jiné. 🙂

A co doping?

Povoleno 🙂

Ačkoliv ve většině soutěží je doping zakázán, v případě farní kvízové ligy se jedná o vítaný jev. Pokud na jednotlivá herní setkání přinesete “švestičky ze zahrádky“, „kapříky“ či jiné občerstvení, bude nám spolu veseleji, a kdyby snad náhodou vyhrál putovní pohár někdo jiný, snadněji se s tím smíříte.

Proč bychom se měli zapojit?

Protože dnes musíme k využití času přistupovat efektivně! Snad Vás přesvědčí zkušenost s přípravou na zkoušky v autoškole. Testy autoškoly – jak efektivní způsob jak se rychle a dobře naučit pravidla silničního provozu, na jejichž perfektní znalosti často záleží ŽIVOT nejen řidičův, ale všech účastníků/někdy i neúčastníků silničního provozu. Proč si tedy touto příjemnou metodou neosvojit pár informací a poznatků, na jejichž znalosti může časem záviset náš ŽIVOT VĚČNÝ?

Těšíme se na každého z Vás!
Miluška H., Anežka B. a spol.