Duchovní příprava na inauguraci arcibiskupa

Oficiální uvedení otce arcibiskupa Josefa do úřadu si od nás – bratři a sestry – žádá duchovní přípravu. Ta bude probíhat během posledního týdne před inaugurací (8. – 12. 4.) tak, že na závěr každodenního růžence (alespoň desátek) připojíme modlitbu za biskupa z kancionálu (049B). 

DUCHOVNÍ PŘÍPRAVA V RODINĚ
Pro domácí rodinnou modlitbu jsou připravena zamyšlení ke čtyřem vybraným tajemstvím růžence – z každé růžencové řady po jednom. Není nutné přesně dodržet rozvržení desátků do jednotlivých dní. Myšlenky k rozjímání pocházejí přímo od nového pastýře naší místní církve. Litanie k Duchu Svatému je možné zařadit buď samostatně na konec celého přípravného týdne (pátek 12. 4.) nebo je připojte po každodenní modlitbě růžence před závěrečnou modlitbu za biskupa z kancionálu (049B).    

  1. Kterého jsi z Ducha Svatého počala (pondělí 8. 4.)
  2. Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání (úterý 9. 4.)
  3. Který byl pro nás ukřižován (středa 10. 4.)
  4. Který z mrtvých vstal (čtvrtek 11. 4.)
  5. Litanie k Duchu Svatému – část A + část B (pátek 12. 4.)

DUCHOVNÍ PŘÍPRAVA V KOSTELE
V kostelích naší farní rodiny bude v tomto týdnu prosba za arcibiskupa součástí společné modlitby růžence před každou mší svatou. Litanie k Duchu Svatému se pomodlíme v rámci adorace po mši svaté za biskupa v pátek večer v Rokytnici (12. 4.).

RŮŽENEC S ARCIBISKUPEM JOSEFEM
Rozjímání všech dvaceti tajemství růžence ve společenství s otcem arcibiskupem si rozložíme do čtyř měsíců a každou 1. sobotu se při naší Fatimské pobožnosti pomodlíme jednu část (5 tajemství).  

  1. Růženec slavný (sobota 6. 4. – Brodek u Přerova)
  2. Růženec radostný (sobota 4. 5. – Brodek u Přerova)
  3. Růženec světla (sobota 1. 6. – Brodek u Přerova)     
  4. Růženec bolestný (sobota 6. 7. – Svatý Hostýn) 

Odešlel pan Jiří Formandl (1938)

Pár dní před Velikonocemi
odešel vstříc svému Pánu brodecký rodák,
pan George Jiří Formandl.

Byl v našem farním kostele pokřtěn a u prvního svatého příjímání. Pak ho pouť za svobodou zavedla do Dundasu v Kanadě u Velkých jezer. Mnozí se s ním setkali, když nás na podzim 2023 navštívil v Brodku. Prosíme o modlitbu za spásu jeho duše.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí!
Ať odpočívá v pokoji!

Velikonoční pozdrav od Matýska a jeho sestry

Milí farníci, upřímně děkuji za vaši štědrost pro letošní postní almužnu, kterou chceme podpořit rodinu šestiletého Matýska v rámci probíhající sbírky na portálu DONIO (podrobnosti ZDE). I když je cílová částka na objednanou letní operaci atrofovaného ucha stále dosti daleko, plánované odeslání našeho daru v celkové hodnotě 28.500,- Kč jistě pomůže. Níže sdílíme aktuální pozdrav od příjemců pomoci. +OT

26. 3. 2024

Milí přátelé, zbývá nám zhruba měsíc a půl na odeslání platby za operaci na účet kliniky. Díky vám roste částka každým dnem a jsme již ve třetině. Abychom se dostali ještě blíže k cíli, požádali jsme o poslední prodloužení sbírky o třicet dní. Při té příležitosti vám chtěl poděkovat osobně i Matýsek se sestřičkou Michalkou (aby neměl takovou trému).

Velikonoční poselství papeže Františka

V neděli 31. 3. – kdy se naše katolická církev spojila v radostné oslavě Zmrtvýchvstání Pána Ježíše – pronesl papež tradiční poselství spojené s požehnáním městu Římu a celému světu. Přinášíme vám jeho český překlad z dílny vatikánských médií.

Urbi et Orbi 2024 – Podcasty Vatikánského rozhlasu

Všem čtenářům farní mušle přeji živou zkušenost Ježíšovy lásky a blízkosti. Požehnané Velikonoce! +OT