Odešla paní Jarmila Medková (1939)

V naději na život věčný
odešla vstříc svému Pánu

paní Jarmila Medková
roz. Uhlířová

Citov 72

Pohřeb se koná
v pátek 26. 4. v 15.00
v kostele sv. Jiří v Citově.

   

Po mši svaté za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Modlitební doprovázení biřmovanců 2024-25

Na přijetí duchovní pečeti daru Ducha Svatého ve svátosti biřmování se u nás připravuje celkem 20 bratří a sester, z toho 15 studentů a 5 dospělých. Termín jejich biřmování ještě nebyl stanoven, ale očekáváme ho zhruba za rok – na jaře 2025.

Kdo z farníků by se chtěl v tomto roce zapojit do diskrétního doprovázení biřmovanců skrze přímluvnou modlitbu, ať se ozve otci Tomášovi. V ideálním případě se mezi námi takových přímluvců najde právě 20. Forma modlitby je libovolná, úmysl společný: Ať naši biřmovanci nepromarní duchovní dary, které jim Pán připravuje.

Květina pro svatého Jiří – hodová pozvánka na bohoslužbu i kolotoč

Ve dnech kolem svátku sv. Jiří přijíždějí do Citova kolotoče a v jednom z duchovních center naší farní rodiny máme hody.

Tradiční poutní mše se letos uskuteční v neděli 21. 4. v 10:45. Rádi bychom na ni pozvali věřící různého věku, a zvláště rodiny s dětmi. Pastorační rada citovské farnosti proto přichází se speciální nabídkou. Všechny děti, které na začátku poutní mše přinesou do kostela nějakou květinu pro sv. Jiří (může být živá ze zahrádky nebo podomácku vyrobená), od nás dostanou darem hodový perník. 🙂

Na konci bohoslužby pak budou držitelé těchto hodových perníků odměněni také předplacenou poukázkou na kolotoče. Finanční hodnotu poukázky zatím neprozrazujeme, ať máte nějaké překvapení. Těšíme se na radost v očích dětí i dospělých. +OT

Pocta pro sv. Jiří od dětských poutníků v Citově – neděle 21. 4. 2024