730 dní odporné a nesmyslné války

V sobotu 24. 2. v brzkých ranních hodinách uplynou přesně dva roky od chvíle, kdy ruský stát – omámený fantazírováním jednoho tyrana – odhodil jakékoli zábrany a na Ukrajině rozjel svou „speciální vojenskou operaci.“ Při tomto smutném výročí se tiše modlím za bezpočet obětí války a za jejich rodiny na obou stranách. Nemohu a nechci však přejít mlčením, kdo je v tomto tragickém konfliktu agresorem. Ruskou vojenskou operaci proto veřejně odsuzuji slovy papeže Františka jako „morálně nespravedlivou, nepřijatelnou, barbarskou, nesmyslnou, odpornou a svatokrádežnou.“

Zároveň s prosbou o zastavení bojů, dosažení spravedlivého míru, potrestání zločinců, obnovení zničených oblastí, návrat uprchlíků vyhnaných z domova a odmítnutí špinavého zisku ze zbrojení vysílám k nebi poděkování za každého člověka, který uprostřed válečného šílenství nepodlehne pokušení k nenávisti. Panno Maria, Královno míru, oroduj za nás!

otec Tomáš

Bratři dominikáni zvou na celonoční adoraci za mír, která se koná dnes večer (23. – 24. 2.) v jejich olomouckém klášteře. Pořádají také finanční sbírku na pomoc obyvatelům válkou sužované země, která bude předána prostřednictvím členů řádu působících na ukrajinském území. Dary pro ukrajinský vikariát dominikánů se shromažďují na bankovním účtu České dominikánské provincie č. 637 5022/2700; do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte „dar pro Ukrajinu“. Vybrané příspěvky budou po Velikonocích předány ukrajinskému vikáři, bratru Jarosławovi Krawiecovi OP,  který je autorem dopisů z místa dění (viz odkaz níže). 

ZPRÁVY Z UKRAJINY
OČIMA OTCE JAROSLAWA