Doba stvoření začala

Dnes (1. 9.) slavíme Světový den modlitby za uzdravení stvoření. Modleme se společně s bratry a sestrami z různých křesťanských denominací a pracujme pro náš společný domov v těchto dobách vážné globální krize.

Papež František


Tzv. doba stvoření potrvá do 4. 10. Učme se v tomto čase poctivě žít lásku k trpící přírodě např. tím, že – tam, kde je to možné – vědomě omezíme jízdu osobním autem a vyměníme ji za jízdu na kole, „pěško-bus“ nebo různé prostředky hromadné dopravy – přednostně vlak. Nemůžeme-li se z rozumných důvodů použití osobního automobilu vyhnout, snažme se alespoň cestovat na místo určení společně ve větším počtu osob.

K ekologicky udržitelnějšímu způsobu života na Zemi přispíváme také tím, že na vhodných místech v našem okolí vysazujeme listnaté stromy, které mají obdivuhodnou schopnost měnit nebezpečný oxid uhličitý v atmosféře na kyslík. Do třetice je na čase podrobit kritickému tázání naše nákupní (zlo)zvyky, upřednostňovat „fair trade“ produkty, omezit nadbytečnou spotřebu, vyhýbat se věcem na jedno použití, cíleně snižovat množství komunálního odpadu z domácnosti a v obchodech vyhledávat zboží místního původu.

otec Tomáš

PS. Stáda hovězího dobytka do přírody patří. 🙂

Foto: archiv OT

NÁVŠTĚVA FARNÍ ZAHRADY V ROKYTNICI

Po celou dobu stvoření (1. 9. – 4. 10.) budou oba zadní vstupy do tzv. Ježíšovy zahrady zkušebně otevřeny návštěvníkům. Procházka po tomto soukromém pozemku zůstává na vlastní nebezpečí.

Kdo by chtěl na faře sbírat padaná jablka nebo později ořechy, ať se na tom domluví buď s farářem nebo někým dalším ze společenství přátel zahrady. Tímto označením mám na mysli farníky, kteří v areálu naší zahrady nezištně pracují nebo pracovali aspoň jednu sezónu. Jakékoli finanční příspěvky na výsadbu ovocných stromů jsou pochopitelně vítány.

AREÁL FARY V BRODKU SE UŽ KONEČNĚ TAKÉ ZAČÍNÁ TROCHU MĚNIT. KDO BY ZDE CHTĚL S NĚČÍM POMOCI, AŤ SE OBRÁTÍ NA ČLENY MÍSTNÍ EKONOMICKÉ RADY. DĚKUJEME.