Bůh není daleko ani vysoko. Pojďme ho objevovat společně

Farnost Přerov ve spolupráci s neokatechumenátním společenstvím Valašské Meziřící srdečně zve všechny mladé, dospělé i seniory na katecheze o víře, které se konají každou neděli a čtvrtek v 19:30 na Sonusu (téma je pokaždé nové).

Program sice už probíhá, ale vůbec nic nebrání tomu, když se potkáme na některém z příštích večerů, které do Velikonoc zbývají. Berme to jako možnost rozvíjet se v oblasti víry.