Odešel pan Josef Šípek (1967)

V důsledku těžké nemoci odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Šípek
Rokytnice 19

 

Pohřeb se koná
v pátek 24. 2. ve 14.00
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke spálení.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!