Jak dobré a milé je, když bratři bydlí pospolu (žalm 133)

V letních měsících chystáme v našich farnostech několik příležitostí k přátelskému setkání mimo bohoslužby. Milí bratři a sestry, každý z vás, kdo s námi během roku sdílíte místo v kostelních lavicích, je při těchto příležitostech očekáván, vítán a vyhlížen. Nezáleží na věku, ale na chuti být spolu a upevnit vztahy v naší duchovní rodině. Nemáte-li vážné důvody k neúčasti, prosíme, vyberte si z naší nabídky a přijďte alespoň na chvíli. Věříme, že nebudete litovat. Zároveň vás prosíme o spolupráci s rozšířením této pozvánky mezi vašimi blízkými včetně těch, kdo do kostela chodí jen občas nebo vůbec. Můžete-li přispět na společný stůl nějakou drobností, prosíme o zeleninu nebo sladké i slané domácí dobroty.

Srdečně zdraví otec Tomáš a další pořadatelé

Vybírat můžete z následující nabídky:

neděle 12.6. od 15.30 – zámecký park v Citově – k občerstvení grilovaný hermelín a opékaný kabanos – k dispozici velké pískoviště pro malé děti – možnost posezení ve stínu – zpěv s kytarou

neděle 19.6. od 17.00 – farní zahrada v Brodku u Přerova – táborák na konci školního roku – k dispozici hry pro děti pod vedením vedoucích z farního klubu – zpěv s kytarou

pátek 24.6. od 18.30 – farní zahrada v Rokytnici – táborák následuje bezprostředně po dětské mši ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (17.00) – zpěv s kytarou

neděle 26.6. od 16.00 – hodová kavárna na prostranství za kostelem v Brodku u Přerova – předchází hodovému koncertu (17.00), po kterém bude možné se venku ještě zdržet u kávy nebo skleničky mešního vína

neděle 17.7. od 15.00 – Zahradní slavnost v Rokytnici (fara) – k poslechu hraje cimbálová muzika Okybača – občerstvení z udírny – čepované nápoje – za příznivého počasí možnost pozorování slunečních protuberancí (lidově „fontány“ ve sluneční atmosféře) na dalekohledech z prostějovské hvězdárny – hry pro děti – dobrovolný příspěvek

sobota 27.8. od 15.00 – Lukostřelecké odpoledne v Brodku (skautská základna) – tradiční zakončení letních prázdnin – střelecká soutěž o ceny – grilované maso a čepované nápoje za nízké ceny – hry pro děti – po skončení sportovního odpoledne večerní mše svatá pod stanem