Odešel pan Miroslav Pokorný (1964)

V naději na vzkříšení
odešel vstříc svému Pánu

pan Miroslav Pokorný 

Císařov 101

Pohřeb se koná
v pátek 18.3. ve 14.30
v kostele sv. Jiří
v Citově.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.