Půjdem spolu do … Brodku :-)

Městys Brodek u Přerova
ve spolupráci s místní katolickou farností
představují kulturní i duchovní program
letošních svatojánských hodů.