Odešla paní Marie Pechová (1959)

Z pozemského domova
odešla vstříc svému Pánu

paní Marie Pechová
Rokytnice 156

Pohřební obřad se koná
v úterý 24. 3. 2020 ve 14:00
na hřbitově v Rokytnici.

 

 

V reakci na současný nouzový stav kvůli nastupující epidemii může veřejnost doprovodit paní Pechovou při ukládání rakve do hrobu. Následující mše svatá za záchranu její duše bude mít v kostele neveřejný charakter. Děkujeme za pochopení.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.