Archiv rubriky: Brodek

ze života brodecké farnosti

Brodecký zpravodaj: Mírná zima přeje obnově kostela

Milí čtenáři, někteří z vás se ptají, kdy bude dokončena oprava kostela na Masarykově náměstí. Dovolte mi tedy poreferovat o dosavadním průběhu této mimořádné akce.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova byl naposled ve větší míře opravován v roce 1993. Ze zápisu ve farní kronice je patrné, že se jednalo o významnou událost veřejného života naší obce, o níž v souvislosti s návštěvou arcibiskupa Jana Graubnera referovalo i české vysílání Rádia Vatikán. V pamětní knize se dočítáme: Ke 100. výročí postavení kostela bylo rozhodnuto ve spolupráci s OÚ Brodek obnovit vnější plášť kostela a rekonstruovat jeho omítku včetně ozdob. (…) Omítka byla provedena v první etapě opravy jen do výše spodní římsy pod okny, provlhlé zdivo spodní části zůstalo obnažené, aby mohlo cca jeden rok vysychat. (…) Po postavení lešení se potvrdilo, že musí být opravena střecha kostela i věže a prorezavělé plechy nahrazeny měděným oplechováním. Těchto pár historických poznámek mě vede k závěru, že práce, o které se v posledním roce na kostele snažíme, jsou vlastně dokončením oné velké jubilejní rekonstrukce. V roce 1993 byla zároveň s opravou hodin položena nová měděná střecha na věži. Střecha lodi však poznala jen pár nevyhnutelných zásahů na popraskaných šablonách staré azbestové krytiny. Malá tzv. sanktusníková věžička chátrala dál prakticky bez povšimnutí. Ne zrovna profesionální zavěšení umíráčku při nedávné opravě zvonové stolice ještě více urychlilo na věžičce dílo zkázy. A obnažené zdivo po obvodu vnějšího pláště? „Vysychá“ uprostřed náměstí už 25 let! Přesto je třeba uznat, že naši předchůdci vykonali při opravě kostela sice nedokončené, ale velké dílo. Uvážíme-li jen cenu samotné fasády (411.292,- Kč v roce 1993), není divu, že na komplexní opravu střechy už nezbylo.

Na jaře 2017 vyhlásila ŘKF Brodek u Přerova výběrové řízení na opravu střechy a doplnění chybějících vnějších omítek kostela. Vítězná firma Roofs.cz Group z Olomouce zahájila stavbu v měsíci září poté, co nám byla přiznána dotace SZIF z programu Ministerstva zemědělství: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Investice v hodnotě přesahující dva miliony korun byla ve smlouvě o dílo rozdělena do dvou podobně nákladných etap. Investor a zhotovitel se dohodli, že první etapa nebude obsahovat žádné práce na omítkách. Podobně byly do druhé etapy přesunuty práce na opravě stávajícího rozvodu osvětlení půdy, impregnace tesařských konstrukcí a zřízení staveniště. Tím se cena za první etapu snížila na „pouhých“ 1,087.284,- Kč. Děkujeme všem obětavým dárcům z řad farníků, kteří na opravu kostela pravidelně přispívají. Bez jejich podpory bychom nic nedokázali.

Deštivý podzim bohužel neumožnil dokončení první etapy opravy před začátkem zimy. I kdyby však bylo počasí příznivější, narazili bychom dříve či později na tvrdou překážku kvůli havarijnímu stavu sanktusníkové věžičky, se kterým náš projekt obnovy nepočítal. Velké poděkování patří zastupitelstvu městyse, které na svém zasedání v lednu 2018 problém uvážilo a schválilo pro kostel dotaci na opravu věžičky ve výši 350.000,- Kč. Tím bylo pokračování prací na opravě střechy odblokováno. Teplotně mírný leden a únor umožnily ve stavbě pomalu pokračovat. Dokončení první etapy zahrnující novou střechu na lodi kostela včetně sakristie, výměnu vadných částí krovu plus hromosvod dle aktuální normy očekáváme krátce po Velikonocích. Realizace druhé etapy v hodnotě 1,038.539,- Kč bude spuštěna v létě 2018 za předpokladu úspěchu nové žádosti brodecké farnosti o dotaci SZIF, která nyní leží na ministerstvu zemědělství. Pokud se to podaří, slibujeme vám koncem roku 2018 jedno velmi příjemné překvapení. Zatím bych ale nerad prozrazoval víc. Prosím, držte nám palce!

P. Tomáš Klíč,
farář

Rodiny s dětmi jsou mezi námi doma

Děti jsou pokladem každé rodiny a stejně je tomu i v církvi, kterou se s papežem Františkem učíme vnímat jako „rodinu rodin“.

Informace o našich vzdělávacích aktivitách pro děti a mládež najdete zde. Z dalších aktivit určených pro děti vybíráme:

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD V CITOVĚ

Patří už k tradici citovské farnosti, že se kolem svátku sv. Martina (11. listopadu) děti scházejí na večerní procházku obcí, která jim přiblíží postavu slavného francouzského biskupa maďarského původu ze čtvrtého století. Většinou se ukáže, že Martinův kůň nemusí být nutně bílý. Po skončení průvodu, při němž se nesou v rukou barevné lampiony, lucerničky a světýlka, zveme děti i jejich rodiče k občerstvení v útulných prostorách klubu Pampeliška na naší faře.  Prosíme, doneste i Vy ochutnat Vaše svatomartinské rohlíčky, posvícenské koláče či nějakou jinou buchtu na společný stůl.

Letošní ročník svatomartinského průvodu se uskuteční v sobotu 11.11. od 17 hodin. Sraz účastníků je před farou v Citově.

Vedoucí akce: Lenka Karasová a Anežka Němcová

FARNÍ KLUB V BRODKU

Farní klub v současné podobě funguje asi 10 let. Je určený pro všechny děti cca od 5 let. Setkáváme se na faře v Brodku každý pátek (mimo prázdniny a státní svátky) od 17 hodin. Součástí programu je modlitba, různé hry uvnitř i venku, někdy vyrábění a společné večerní jídlo. Za vítězství ve hrách a docházku se sbírají body, které pak slouží k závěrečnému vyhodnocení.

Vedoucí klubu: Anežka Brhlíková, Honza Vystrčil, Liduška Binderová a Honza Kvapil

DĚTSKÁ MŠE A SCHOLA V ROKYTNICI

Novinkou letošního školního roku jsou dětské mše svaté v Rokytnici. Probíhají každý pátek v 17 hodin. Pozornost dětí poutá při kázání rozhovor pana faráře s loutkovým kamarádem jménem Černoočko. Dle možností zpívá při této bohoslužbě kytarová schola malých zpěváků, kteří se scházejí k nácviku na místní faře hodinu před bohoslužbou. Přivítáme posily z řad zpěvavých holek i kluků. Kdo není nadšený pro zpěv, může pomoci ministrováním, nebo zapojením do přímluv. Rodiče maličkých dětí v kočárku (příp. náručí) jsou rovněž vítáni. Dětská mše není tak dlouhá a náročná jako bývá běžná nedělní bohoslužba, a proto jde mimo jiné o dobrý způsob uvádění Vašich dětí do světa modlitby v katolické církvi. 

Vedoucí scholy: Martina Chovancová a Kateřina Obrtelová

PODZIMKY S EDENEM 

V návaznosti na každoroční tábor v Hoštejně nabízí společenství Eden dětem také nezapomenutelné podzimní prázdniny. Tentokrát se vydáme na faru v Potštátě, kde nás bude čekat hra na téma Alenka v říši divů. Odjíždíme ve čtvrtek 26.10. v dopoledních hodinách a vrátíme se domů v sobotu večer. Bližší informace najdete na plakátě. 

Pro letošní rok je už kapacita volných míst obsazená.
Děkujeme za pochopení.

Vedoucí akce: Marek Stejskal 

 

1. ročník lukostřelby: přijdete také?

ŘK farnost Brodek zve své příznivce všeho věku a zvláště děti a mládež na společně strávené odpoledne v prostorách místní skautské klubovny.

Zajistíme sportovní luky včetně instruktora, odměny pro úspěšné střelce, venkovní posezení: babiččiny dobroty, grilované maso, pivo-limo, možnost dalšího vyžití na hřišti – ringo, pétanque a příjemnou hudbu. 

Událost je otevřena pro širokou veřejnost a zapadá do poslání naší církve podílet se na vytváření přátelských vztahů mezi lidmi.

Jídlo a pití bude k dispozici za symbolickou cenu. Po skončení střelby (18:00) následuje večerní táborák s kytarou. 

Akce je podpořena z programu komunitně řízeného rozvoje MAS Hanácké království a bude se konat za každého počasí.

Na setkání s vámi se těší

Tým pořadatelů