Pravidelné bohoslužby

DO ODVOLÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU SE VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY NEKONAJÍ

farní kostel sv. Jiří v Citově
a kaple sv. Anny v Císařově

DUCHOVNĚ RŮST A ČERPAT MŮŽETE I JINDE:
Přehled bohoslužeb celé farní rodiny

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova