Pravidelné bohoslužby

DO ODVOLÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU SE VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY NEKONAJÍ

farní kostel sv. Jakuba Staršího
v Rokytnici

DUCHOVNĚ RŮST A ČERPAT MŮŽETE I JINDE:
Přehled bohoslužeb celé farní rodiny

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova