Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Pohádka pro děti o zlém draku Koroňákovi

  • Milí rodiče a prarodiče, 

zásluhou paní ředitelky ZŠ Brodek k nám dnes dorazila velice hezká pohádka pro děti, které máte na několik měsíců nečekaně doma.

Přikládáme k ní také dopis odborníků o tom, jak s dětmi na téma epidemie koronaviru správně komunikovat.

Křesťanský rodič si nemůže nevšimnout, že obraz boje s drakem zná také z kostela (Citov). Nabízí se možnost doplnit světskou pohádku o zkušenosti statečného mučedníka jménem Jiří. Přeji vám radost ze společně stráveného času, vnitřní pokoj, moudrost a dostatek fantazie při vyprávění.

+OT

KE STAŽENÍ:

Pane, buď naší jistotou uprostřed bouře

Dobrý Ježíši, dnes u nás prožíváme něco velmi vzácného. Věřící ženy, muži a děti přicházejí jeden po druhém se zahalenou tváří mlčky do kostela, aby se ti ve třech obcích současně – večer i v noci – klaněli v tajemství tvé eucharistické Přítomnosti.

24 hodin pro Pána

Všichni máme za sebou velmi náročný týden plný zpráv o nebezpečném viru, který v krátké době zamořil půlku světa, pronikl i za hranice naší země a vynutil si v ní vyhlášení nouzového stavu. Spustili jsme poplach a na příkaz vlády radikálně omezili přímé kontakty s druhými lidmi. Od jihu k nám totiž přichází stín nemoci vedoucí v některých případech až k smrti. Školní děti se musí učit doma a nikdo z rodičů netuší, jak dlouho to potrvá. Většina obchodů je zavřená a nikdo z nás nesmí vycházet na ulici bez vážného důvodu a roušky na obličeji. Ještě že se mezi námi našli lidé, kteří je dokázali rychle ušít a nabídnout ostatním!

Kvůli ochraně zdraví se nesmíme sejít na veřejnosti ani v soukromí, abychom slavili tvá svatá tajemství – zdroj naší radosti a životní síly. Bohoslužba mimo vlastní rodinu se stala ze dne na den běžnému člověku nedostupnou. Svaté přijímání je omezeno na neděli. Nastalo veliké ticho. Jeden zbožný bratr z Rokytnice se s pláčem ptal: „Otče, jak dlouho to potrvá?“ Odpověděl jsem: „Jak bude Pán Bůh chtít.“ Jiní se ptají: „Otče, jak budeme slavit Velikonoce?“ Odpovídám: „Nemám zdání, ale něco mi říká, že už jsme je slavit začali.“

Dnešní večer modlitby nás, Pane, ujišťuje o tom, že nás vedeš a chceš, abychom ti plně důvěřovali. Odpusť nám naše brblání a přílišné obavy. Nauč nás vážit si kříže, který nám z lásky sesílá tvá prozřetelnost. V záři velikonoční svíce promlouváš k sluchu našeho srdce. Jakoby z hořícího keře rozléváš odvahu a pokoj, který svět bez víry nikdy nepozná. Děkujeme ti, Ježíši, že s námi zůstáváš teď a tady. Vracíme se do domácí karantény s radostí emauzských učedníků: „Ježíš žije … Jde před námi! Což nám nehořelo srdce, když k nám … mluvil a odhaloval smysl Písma?“

Tobě buď, Pane, sláva, čest a dobrořečení! Tvůj je náš život i životy našich blízkých. Ty se o nás postaráš. Amen.