III. výlet pro náctileté

ANEB PROSTŘI ARCIBISKUPSKÝ STŮL

Milí mladí přátelé, zveme vás na výlet a další poznávání sídla naší arcidiecéze. Během sobotního odpoledne (6. 4.) si zahrajeme hry, navštívíme rozárium a olomoucké parky. Snad už pokvetou nějaké jarní květiny, protože i my se kytkám během odpoledne budeme ještě věnovat. Kdo chodí do náboženství, jistě tuší proč…

V Arcibiskupském paláci tentokrát nahlédneme do kuchyně i jídelny a vaším úkolem bude připravit odpolední svačinu (suroviny budou k dispozici). O jídelníček našich otců biskupů se starají sestry svatého Kříže, se kterými se setkáme. Chcete-li se jich na něco zeptat, nachystejte si otázky a odvahu – budete mít příležitost.

V 17 hodin se připojíme k děkanátní pouti za obnovu rodin, za nová kněžská a řeholní povolání a zúčastníme se mše svaté s otcem arcibiskupem.

Pojedeme vlakem v sobotu 6. dubna 2024. Sraz je v přerovské nádražní hale ve 12:45 hodin. Odjezd z Přerova 13:04, z Rokytnice 13:08, z Brodku 13:12. Zpět můžeš jet s rodiči od katedrály nebo společně s mládeží vlakem v 18:34 z Olomouce. Po Olomouci budeme cestovat tramvají nebo se přesunovat pěšky. Jízdenky si každý kupuje sám (vlak Přerov – Olomouc: plná cena 57 Kč tam + 57 Kč zpět, jízdenka MHD 20 Kč). Máš-li nárok na slevu, využij. Ke sdílení pozvánky mezi tvými kamarády můžeš použít plakátek, který je volně ke stažení.

Na výlet je třeba se předem přihlásit, a to do soboty 30. března (klidně i dřív :-)). Hlaste se na e-mail: marketamatl@centrum.cz. Při přihlášení uveď: Jméno a příjmení, kontakt na tebe (telefon), telefon na rodiče.

Za katechety děkanátu Přerov se na setkání s tebou těší
Markéta Matlochová

Jmenování nového arcibiskupa do Olomouce

Papež František dnes (9. 2.) postavil do čela arcidiecéze olomoucké nového řádného pastýře, na jehož ramena je vložena péče o naši místní církev.

Nástupcem Mons. Jana Graubnera se stal s okamžitou platností dosavadní administrátor diecéze, Mons. Josef Nuzík. Termín slavnostního uvedení do úřadu byl stanoven na sobotu 13. 4. Dobrořečme Pánu!

I když je tvář otce arcibiskupa Josefa na biskupství dobře známá, není pravda, že by snad v Olomouci zůstávalo vše při starém. Rozdíl je především v plnosti pravomocí nového metropolity Moravy, a tím také v jeho dějinné odpovědnosti před Bohem i před lidmi. Není divu, že ve svém prvním projevu po oznámení volby zmínil dnes nový arcibiskup v katedrále dílo a památku svých velkých předchůdců včetně svatých apoštolů Cyrila a Metoděje.

Modleme se za celou naši místní církev, ať si pod vedením Božího služebníka Josefa dobře poradí s výzvami, které před námi stojí. Prosebná mše svatá za nového arcibiskupa a jeho službu bude v Rokytnici na Popeleční středu (14. 2. v 18.30)

Na cestě k říjnu 2024: vzkaz administrátora diecéze

Milí bratři a sestry,

podle pokynů generálního sekretariátu Synody biskupů se nyní celocírkevní synodální proces dostává do další fáze s názvem „Na cestě k říjnu 2024“. Ještě předtím, než se ve Vatikánu uskuteční druhé zasedání věnované synodální proměně katolické církve, má dojít k hlubšímu promyšlení některých bodů ze zasedání prvního. Naslouchat se přitom má zejména těmto skupinám věřících – kněžím a jáhnům, aktivním farníkům, řeholním osobám, manželům nebo mládeži. Zvláště tyto osoby proto prosíme, aby se do předposlední fáze synody zapojily a přispěly svými podněty k tématům, která se jich bezprostředně týkají. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na webu synoda.ado.cz

Příspěvky ze své konverzace v Duchu Svatém, prosím, zašlete prostřednictvím formuláře na tomto webu, a to do konce března.

S modlitbou a přáním Božího požehnání
+ biskup Josef Nuzík