Dárek pro otce arcibiskupa Josefa

Děti z naší farnosti se v hodinách náboženství zapojily do přípravy dárku pro nově jmenovaného olomouckého arcibiskupa, Mons. Josefa Nuzíka. Připravujeme se tím na jeho slavnostní uvedení do úřadu, které se bude konat v Olomouci v sobotu 13. 4.

Papírové květy se jmény dětí budou na znamení naší modlitby a lásky spojeny do jedné velké duchovní kytice a předány adresátovi v olomoucké katedrále na závěr děkanátní pouti za rodiny a duchovní povolání (sobota 6. 4.). Bylo by moc hezké, kdybyste s námi mohli být u toho.

730 dní odporné a nesmyslné války

V sobotu 24. 2. v brzkých ranních hodinách uplynou přesně dva roky od chvíle, kdy ruský stát – omámený fantazírováním jednoho tyrana – odhodil jakékoli zábrany a na Ukrajině rozjel svou „speciální vojenskou operaci.“ Při tomto smutném výročí se tiše modlím za bezpočet obětí války a za jejich rodiny na obou stranách. Nemohu a nechci však přejít mlčením, kdo je v tomto tragickém konfliktu agresorem. Ruskou vojenskou operaci proto veřejně odsuzuji slovy papeže Františka jako „morálně nespravedlivou, nepřijatelnou, barbarskou, nesmyslnou, odpornou a svatokrádežnou.“

Zároveň s prosbou o zastavení bojů, dosažení spravedlivého míru, potrestání zločinců, obnovení zničených oblastí, návrat uprchlíků vyhnaných z domova a odmítnutí špinavého zisku ze zbrojení vysílám k nebi poděkování za každého člověka, který uprostřed válečného šílenství nepodlehne pokušení k nenávisti. Panno Maria, Královno míru, oroduj za nás!

otec Tomáš

Bratři dominikáni zvou na celonoční adoraci za mír, která se koná dnes večer (23. – 24. 2.) v jejich olomouckém klášteře. Pořádají také finanční sbírku na pomoc obyvatelům válkou sužované země, která bude předána prostřednictvím členů řádu působících na ukrajinském území. Dary pro ukrajinský vikariát dominikánů se shromažďují na bankovním účtu České dominikánské provincie č. 637 5022/2700; do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte „dar pro Ukrajinu“. Vybrané příspěvky budou po Velikonocích předány ukrajinskému vikáři, bratru Jarosławovi Krawiecovi OP,  který je autorem dopisů z místa dění (viz odkaz níže). 

ZPRÁVY Z UKRAJINY
OČIMA OTCE JAROSLAWA

Přivítejme postní čas (programová nabídka)

Milí farníci, ve středu 14. 2. (popelec) máme možnost nově přijmout Ježíšovu výzvu: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ Vydejme se tedy odhodlaně do boje se svými hříchy a slabostmi za použití osvědčené cesty modlitby spojené s postním sebezáporem a skutky milosrdenství.

PUTOVNÍ
KŘÍŽOVÁ
CESTA

Protože víra se v nás rodí ze slyšení Božího slova, zvu vás letos mimo jiné na sérii nedělních postních promluv, které budou vždy ve 14.30 předcházet společné pobožnosti křížové cesty. Na návrh farních pastoračních rad, o kterém se interně mluví už delší dobu, budou tato postní zastavení probíhat střídavě ve všech našich kostelích následovně: neděle 18. 2. (Rokytnice) – neděle 25. 2. (Brodek) – neděle 3. 3. (Citov) – neděle 10. 3. (Rokytnice) – neděle 17. 3. (Brodek) – neděle 24. 3. (Citov)

DUCHOVNÍ OBNOVA

K dalším významným zastavením, které si už teď můžete naplánovat do svých kalendářů, patří tzv. duchovní obnovy = dny věnované soustředěné duchovní aktivitě. Jedná se o tradiční příležitost ke ztišení, zamyšlení se nad novými podněty, vzájemnému povzbuzení, svátosti smíření i slavnostní mši svaté. K dispozici je hned několik možností:

  • duchovní obnova pro mládež o svátosti smíření s jezuitou P. Miroslavem Heroldem (pořádá děkanát Přerov) – sobota 24. 2. (info)
  • duchovní obnova na téma rozlišování povolání pro muže do 35 let věku (pořádá kněžský seminář) – pátek 23. 2. až neděle 25. 2. (info)
  • duchovní obnova se sestrou Lucií Kopasovou z Komunity Blahoslavenství (pořádá farnost Přerov) – neděle 25. 2. (info)
  • duchovní obnova na téma Zajeď na hlubinu s papežem Janem Pavlem II. (pořádá farnost Brodek u Přerova) – sobota 9. 3. (info)

POSTNÍ
ALMUŽNA

Nebude-li přímo mezi námi jiný relevantní návrh, postní almužnu letos před Velikonocemi věnujeme na nákladnou chirurgickou operaci pro malého Matýska, který se narodil bez vnějšího pravého ucha (info).

SVÁTOST SMÍŘENÍ

Náš nebeský Otec se nikdy neunaví odpouštěním lidských hříchů. Bohužel jsme to často my, kdo se unavil v prosbě o odpuštění. Nepropásněte příležitost k prožití velikonoční svátosti smíření! I kdybyste přišli ke zpovědi po dvaceti nebo třiceti letech, … i kdyby se při vyznání vašich hříchů červenaly tváře andělů, … pamatujte, že v nebi neexistuje větší radost než pohled na upřímné pokání člověka, kterému se v srdci obnovuje zářivý Boží obraz a podoba.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM
+ ZASTAVENÍ U JEŽÍŠOVA HROBU

Vrcholem postní cesty bude na konci března liturgické slavení velikonočního tajemství utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, jehož spasitelná moc se na nás osobně projevuje od okamžiku přijetí svátosti křtu. Není divu, že obřady Zeleného čtvrtku (28. 3.), Velkého pátku (29. 3.) a velikonoční vigilie (30. 3.) nás vedou k obnově křestního slibu. Snažte se, abyste přitom nechyběli.

Večerní křížová cesta na farní zahradě v Rokytnici v předvečer velkého vítězství Života nad smrtí bude na Velký pátek spojena s láskyplným uložením umučeného Kristova těla do nově vybudovaného hrobu.