Cyklovýlet Velkomoravské památky v okolí Velehradu

Po vydařených ročnících do Mariánského údolí (2017),
Kelče (2018), na Hrad Bouzov
a do Litovelského Pomoraví (2019)
zveme mladé lidi od 12 let
na farní cyklovýlet 2020


Termín akce
od pondělí 6.7. do středy 8.7.

Délka trasy
140,7 km na kole
+ cca 12 km pěšky


Podrobnosti o programu

Trasa pondělí (6.7.) dopoledne
Brodek u Přerova – Troubecké jezero
– Chropyně – Kroměříž (26,8 km)

Nakládání spacáků od 8 hodin (Brodek), odjezd v 8:30.
Po příjezdu do města procházka centrem Kroměříže, návštěva Arcibiskupského gymnázia a Podzámecké zahrady, teplý oběd.

Trasa pondělí (6.7.) odpoledne
Kroměříž – Ranč Kostelany – Chata Bunč (vrcholová prémie)
– Velehrad kolem Bunčovského potoka (28,4 km)

Cestou k vrcholové prémii zastávka na ranči (prohlídka areálu + duchovní slovo), občerstvení na Bunči, ubytování na Velehradě, studená večeře, večerní chvály a hry.

Trasa úterý (7.7.) 
Velehrad – Staré Město a zpět (11,6 km pěšky)
Velehrad – Buchlovice – Modrá – Velehrad (17,2 km na kole)

Návštěva Památníku Velké Moravy ve Starém Městě,
pěší pouť na Velehrad po Růžencové cestě, teplý oběd, vyjížďka do Buchlovic – zámek, prohlídka Archeoskanzenu na Modré, mše svatá na Velehradě (18:00), po večeři promítání historického filmu Cyril a Metoděj – Apoštolové slovanů (režie Petr Nikolaev).

Trasa středa (8.7.) 
Velehrad – Staré Město – Baťův plavební kanál – Napajedla – Kroměříž podél řeky Moravy – Chropyně – Jezero Pískáč v Zářičí – Lobodice – Tovačov (Hradecký rybník) – Věrovany – Brodek u Přerova (68,3 km)

Odjezd z Velehradu brzy ráno, modlitba u hrobu Aničky Zelíkové (Napajedla), studený oběd po cestě ze společných zásob, koupání v přírodních podmínkách (Pískáč), večerní návrat domů.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA


Mapa celého výletu

Výškový profil najdete
ve spodní části pravého sloupce mapy.


Přihlašování a sdílené náklady

Zájemci o účast se hlásí formou sms
na mobilní číslo otce Tomáše

Minimální věk: 12 let

Dotovaná cena výletu
pro děti a studenty s průkazem: 500,- / 350,- Kč (*)
pro dospělé: 750,- / 525,- Kč (*)

Sdílené náklady zahrnují cenu ubytování (2x nocleh v podkroví velehradského infocentra – na karimatce ve spacáku), příspěvek na benzín pro převoz zavazadel, vstupné do Památníku Velké Moravy i do Archeoskanzenu na Modré, 3x polední jídlo (2x teplý a 1x studený oběd) a 2x večeře.  

Prosíme účastníky o pomoc se zajištěním snídaně z vlastních zásob. Velice děkujeme také řidičům za převoz našich zavazadel.

Akce probíhá za finanční podpory
Městysu Brodek u Přerova.

(*) Sleva 30% platí pro farníky z Brodku, Rokytnice, Citova
a pro vedoucí ze společenství Eden.

Před cestou pečlivě zkontrolujte stav svého jízdního kola.
V případě potřeby nabízíme možnost zapůjčit si horské kolo ve farnosti – vhodné pro chlapce i dívku o výšce 150 – 170 cm.
Kontakt 731 621 135.

Blíží se pouť do Majetína

Kolik to bouří nad vlastí se sneslo, o život bylo zápasit nám v boji… Slova poutní písně každoročně touto dobou rozechvívají srdce Moravanů při vzpomínce na apoštoly naší země – sv. Cyrila a Metoděje. Mnozí z nás jsou zvyklí slavit jejich svátek na Velehradě, jiní dávají přednost bohoslužbám ve svém domácím kostele. Před několika lety se v našem děkanátu ujal ještě třetí plán, který počítá s putováním do farního kostela sv. Cyrila a Metoděje v Majetíně. Hodová mše pro domácí farníky se tam koná obvykle už v 7:30. Kromě ní bývá ještě druhá bohoslužba pro ty, kdo se na místo vydávají z různých směrů pěšky, na kole nebo autem. Zájemci o společné pěší putování si volí různou délku trasy. Procesí vycházejí zatím z Rokytnice (8km), Citova (4km) a z Brodku u Přerova (2km). Před cílem se jednotlivé skupiny potkávají a za zpěvu duchovních písní přicházejí ke kostelu. Další účastníci mše svaté přijíždějí po své linii, a to i z větší dálky. Místní věřící se na návštěvu poutníků ve své obci těší a připravují pro ně milé přivítání.

Letos se poutní mše pro přespolní ctitele soluňských bratří uskuteční v sobotu 4.7. v 17:00. Kdo by se chtěl připojit k pěším poutníkům z Rokytnice, vychází ve 14:00 od rybníka před zámkem. Poutníci z Citova vyrážejí od kostela v 15:00 a v 15:30 se přidají ke skupině čekající v Brodku. Mši svaté v Majetíně bude předcházet tichý výstav Nejsvětější svátosti. Po skončení bohoslužby s nedělní platností následuje před kostelem drobné občerstvení. Přítomní řidiči pak nabízejí místo v autě těm, kdo potřebují odvoz.

Chcete-li zažít cyrilometodějské putování s krásnou duchovní atmosférou mimo Velehrad, přidejte se k nám. V roce koronavirových omezení velkých shromáždění jde o skvělou příležitost, jak si milost pouti nenechat ujít.