Blíží se pouť do Majetína

Kolik to bouří nad vlastí se sneslo, o život bylo zápasit nám v boji… Slova poutní písně každoročně touto dobou rozechvívají srdce Moravanů při vzpomínce na apoštoly naší země – sv. Cyrila a Metoděje. Mnozí z nás jsou zvyklí slavit jejich svátek na Velehradě, jiní dávají přednost bohoslužbám ve svém domácím kostele. Před několika lety se v našem děkanátu ujal ještě třetí plán, který počítá s putováním do farního kostela sv. Cyrila a Metoděje v Majetíně. Hodová mše pro domácí farníky se tam koná obvykle už v 7:30. Kromě ní bývá ještě druhá bohoslužba pro ty, kdo se na místo vydávají z různých směrů pěšky, na kole nebo autem. Zájemci o společné pěší putování si volí různou délku trasy. Procesí vycházejí zatím z Rokytnice (8km), Citova (4km) a z Brodku u Přerova (2km). Před cílem se jednotlivé skupiny potkávají a za zpěvu duchovních písní přicházejí ke kostelu. Další účastníci mše svaté přijíždějí po své linii, a to i z větší dálky. Místní věřící se na návštěvu poutníků ve své obci těší a připravují pro ně milé přivítání.

Letos se poutní mše pro přespolní ctitele soluňských bratří uskuteční v sobotu 4.7. v 17:00. Kdo by se chtěl připojit k pěším poutníkům z Rokytnice, vychází ve 14:00 od rybníka před zámkem. Poutníci z Citova vyrážejí od kostela v 15:00 a v 15:30 se přidají ke skupině čekající v Brodku. Mši svaté v Majetíně bude předcházet tichý výstav Nejsvětější svátosti. Po skončení bohoslužby s nedělní platností následuje před kostelem drobné občerstvení. Přítomní řidiči pak nabízejí místo v autě těm, kdo potřebují odvoz.

Chcete-li zažít cyrilometodějské putování s krásnou duchovní atmosférou mimo Velehrad, přidejte se k nám. V roce koronavirových omezení velkých shromáždění jde o skvělou příležitost, jak si milost pouti nenechat ujít.