Věřím …

Hodový koncert duchovní hudby u sv. Jana Křtitele v Brodku přinesl dnes v podvečer velmi krásný a žánrově pestrý hudební zážitek.

Pozvání pořadatelů přijal pěvecký soubor Vocallica ze Šternberka plus trio mladých žen (varhany, violoncello a soprán) z Olomouce. Děkujeme! Jedním z vrcholů vystoupení byla sborová píseň Marka A. Millera nazvaná I believe (Věřím). Jedná se o zhudebnění hlubokého vyznání víry neznámého člověka židovské národnosti, který se v Německu  během Druhé světové války ukrýval před nacisty. Slova modlitby, která si mezitím získala srdce statisíců posluchačů, objevili po válce američtí vojáci napsaná na stěně bývalého úkrytu pod symbolem Davidovy hvězdy. Zhudebněný text a jeho překlad do češtiny zní:

I believe in the sun even when it´s not shining.
I believe in love even when I don´t feel it.
I believe in God even when God is silent.

Věřím ve slunce, i když nesvítí.
Věřím v lásku, i když ji necítím.
Věřím v Boha, i když mlčí.

Pro ty, kdo jste dnešní koncert nestihli, doporučujeme shlédnutí alespoň internetové nahrávky této písně z jiného kostela.