Archiv rubriky: Doprovázíme zemřelé

Odešla paní Marie Brázdová (1943)

Ze svého dočasného útočiště
v Domově na Zámečku Rokytnice
odešela vstříc svému Pánu

paní Marie Brázdová
roz. Adamová

Pohřeb se koná
v sobotu 22. 5. 2021
ve 14.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele
v Brodku u Přerova.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo na místním hřbitově. V kostele – prosím – nezapomeňte dodržovat  rozestupy, dezinfikovat si ruce a nosit roušku. Jiná omezení nejsou v tuto chvíli kvůli pandemii potřeba. Děkujeme za projevy soustrasti vůči pozůstalým.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Odešel pan Josef Lacina (1960)

S nadějí na osvobození
odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Lacina
Brodek u Přerova,
Komenského 453

Pohřeb se koná
v sobotu 24. 4. 2021
ve 14.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele
v Brodku u Přerova.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. Přátelé mimo rodinu, kteří si přejí na pohřeb přijít, mohou zůstat během mše svaté sedět v zadních blocích lavic, nebo stát před kostelem. Nezapomeňte vždy dodržovat  dvoumetrové rozestupy. Děkujeme za projevy soustrasti vůči pozůstalým.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Odešla paní Danuška Dreiseitlová (1946)

Obklopená něžnou láskou
rodiny a modlících se přátel
odešla vstříc svému Pánu

paní Danuše Dreiseitlová
roz. Černá

Rokytnice 225

Pohřeb se koná
v pondělí 12.4. ve 14:00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

Přístup do kostelních lavic bude kvůli pandemii omezen dle aktuálních nařízení vlády.  Účastníci pohřbu bez osobního pozvání mohou mši svatou sledovat v předsíni nebo před kostelem a následně nás doprovodit na hřbitov, kde bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu. Jménem pozůstalých děkujeme za projevy soustrasti a za modlitby.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Odešla paní Vlasta Pavlíková (1939)

Po roce života v ústraní
odešla vstříc svému Pánu
zasloužilá varhanice

paní Vlasta Pavlíková
roz. Čepeláková

Citov 22

Pohřební mše se koná
v sobotu 6. 3. 2021
v kostele sv. Jiří v Citově
za účasti omezeného
počtu pozůstalých.

Přátelé mimo rodinu, farníci, sousedé a další smuteční hosté se mohou sejít v 15.00 na místním hřbitově k veřejnému uložení těla naší zemřelé sestry do hrobu.  Jménem zarmoucené rodiny děkujeme za pochopení, projevy soustrasti a za modlitby.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.