Archiv pro rubriku: Doprovázíme zemřelé

Odešla paní Marie Pechová (1959)

Z pozemského domova
odešla vstříc svému Pánu

paní Marie Pechová
Rokytnice 156

Pohřební obřad se koná
v úterý 24. 3. 2020 ve 14:00
na hřbitově v Rokytnici.

 

 

V reakci na současný nouzový stav kvůli nastupující epidemii může veřejnost doprovodit paní Pechovou při ukládání rakve do hrobu. Následující mše svatá za záchranu její duše bude mít v kostele neveřejný charakter. Děkujeme za pochopení.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Odešel pan František Koukal (1931)

Po mnoha zkouškách
tohoto pozemského života
odešel vstříc svému Pánu

pan František Koukal 
Císařov 20 

Pohřeb proběhne
ve středu 18.3.2020
od 14:00

v kostele sv. Jiří
v Citově.

 

Pohřeb představuje výjimku ze zákazu veřejných bohoslužeb. Kdo se za nynějšího stavu věci rozhodne k účasti, musí počítat s povinnými bezpečnostními rozestupy v lavicích i mimo ně v délce 1 až 2 metry. Děkujeme za pochopení.   

Po mši svaté a modlitbách za záchranu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu. 

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.