Archiv rubriky: Doprovázíme zemřelé

Odešel pan Josef Vlček (1947)

Po dlouhé nemoci
odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Vlček

Rokytnice 64

Pohřeb se koná
v sobotu 12.3. ve 12.00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Odešel pan Vladimír Kučera (1943)

Doprovázen péčí rodiny
odešel vstříc svému Pánu

pan Vladimír Kučera

Rokytnice 247

Pohřeb se koná
v sobotu 26.2. ve 13.00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Odešla paní Anna Sládečková (1938)

Po životě naplněném službou 
odešla vstříc svému Pánu

paní Anna Sládečková
roz. Malhotská

Domov Na zámečku,
Rokytnice

Pohřeb se koná
ve čtvrtek 24.2. ve 13.00
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.