Odešla paní Anna Petruchová (1948)

Ve věku 75 let
odešla vstříc svému Pánu

paní Anna Petruchová
roz. Koutná

Citov 160

Pohřeb se koná
v sobotu 21. 10. v 11.00
v kostele sv. Jiří v Citově.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!