Střídání „akolytů“ pro farnosti otce Tomáše

Pověření k výpomoci při podávání svatého přijímání laikem a – je-li kněz nepřítomen – také při vystavení Eucharistie k adoraci na území naší farnosti dostala od otce biskupa Josefa Nuzíka v těchto dnech paní Pavla Palásková z Citova.

V roli mimořádné služebnice Eucharistie střídá Františka Chovance z Rokytnice, který tuto službu důstojně vykonával od července 2019 až do letošních prázdnin. Pověření pro Pavlu Paláskovou platí v Rokytnici, Brodku u Přerova, Citově a Císařově do konce roku 2025. Bude vykonáváno podle pokynů faráře. V případě potřeby může duchovní správce opakovaně žádat biskupa o prodloužení jeho platnosti. Františkovi i Pavle patří dík celé naší farní rodiny za ochotu pokorně a láskyplně rozdávat věřícím v jednotě s knězem Tělo Pána Ježíše.