Archiv pro rubriku: Doprovázíme zemřelé

Branou věčnosti prošli paní Anežka Roubalová a pan Antonín Novák (1938)

Z pozemského domova
odešla vstříc svému Pánu

paní Anežka Roubalová
roz. Ticháčková

Rokytnice 77

Její pohřeb se koná
v pondělí 10. 8. 2020 ve 14:00
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.


Zároveň byl na věčnost povolán

pan Antonín Novák
Brodek u Přerova, Havlíčkova 155

Jeho pohřeb se koná
ve čtrtek 13. 8. 2020 ve 14:00
v kostele sv. Jana Křtitele v Brodku.


Po mši svaté a modlitbách za spásu jejich duše, bude tělo obou našich zemřelých uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Věčné odpočinutí dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí.

Odešla paní Božena Hradilíková (1927)

Z pozemského domova
odešla vstříc svému Pánu

paní Božena Hradilíková
roz. Havlíková

Rokytnice 337

Pohřeb se koná
v sobotu 11. 7. 2020 v 11:30
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše, bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu v Rokytnici.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.