Archiv pro rubriku: Doprovázíme zemřelé

Odešly paní Marta Jehlářová (1939) a paní Mária Vašicová (1935)

V čase dušičkových svátků
odešly vstříc svému Pánu

paní Marta Jehlářová
Rokytnice 187
a
paní Mária Vašicová
Domov na Zámečku

Pohřební obřady se konají v pátek 8. 11. 2019 ve 14:00
a v sobotu 9. 11. 2019 v 15:00 v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

Po mši svaté a modlitbách za záchranu jejich duše
bude tělo našich zemřelých sester převezeno ke zpopelnění. 

Věčné odpočinutí dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí.

Odešel národní umělec Karel Gott (1939)

V sobotu 12. října
bude v pražské katedrále sv. Víta sloužena mše svatá
za duši zemřelého zpěváka,
který ve věku 80 let
odešel tento týden
k soudu Nejvyššího.
Ať odpočívá v pokoji!

Za nejkrásnější Gottovu píseň, která mě dokáže kdykoli dojmout, považuji skladbu „Kam tenkrát šel“ z roku 1978. Touto písní, která byla v socialistickém Československu velmi rychle zakázána, dokázal Mistr uprostřed normalizačního období šlápnout zločinnému režimu na kuří oko, když před očima národa připomněl hrdinnou smrt Jana Palacha (1969). Snad to byla i určitá svérázná forma omluvy mladého umělce za dřívější podpis Anticharty (1977). Život zkrátka není černobílý.

Děkujeme.
+OT