Archiv pro rubriku: Doprovázíme zemřelé

Odešla paní Jiřina Čeladníková (1935)

Ve věku 86 let  
odešla vstříc svému Pánu

paní Jiřina Čeladníková
roz. Vojtková

Citov 157

Pohřeb se koná
ve čtvrtek 24. 6. 2021
ve 14.00 hodin
v kostele sv. Jiří
v Citově.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry převezeno ke zpopelnění. V kostele – prosím – nezapomeňte dodržovat  rozestupy, dezinfikovat si ruce a nosit roušku. Jiná hygienická omezení nejsou potřeba. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí.

Odešla paní Marie Brázdová (1943)

Ze svého dočasného útočiště
v Domově na Zámečku Rokytnice
odešela vstříc svému Pánu

paní Marie Brázdová
roz. Adamová

Pohřeb se koná
v sobotu 22. 5. 2021
ve 14.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele
v Brodku u Přerova.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo na místním hřbitově. V kostele – prosím – nezapomeňte dodržovat  rozestupy, dezinfikovat si ruce a nosit roušku. Jiná omezení nejsou v tuto chvíli kvůli pandemii potřeba. Děkujeme za projevy soustrasti vůči pozůstalým.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.