Archiv pro rubriku: Doprovázíme zemřelé

Odešel pan Rostislav Bouchal (1954)

Po krátké nemoci a desítkách let soustavné práce k Boží oslavě  
odešel vstříc svému Pánu

pan Rostislav Bouchal 
Štefánikova 263, Brodek 

Poslední rozloučení proběhlo
v úzkém kruhu rodinných přátel
v pátek 17.4.2020 ve 14:00
v kostele sv. Jana Křtitele
v Brodku u Přerova.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bylo tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. Prosíme, pomodlete se za něj také ve svých domovech. Děkujeme.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Odešel pan Josef Klučák (1949)

Po přijetí svátosti pomazání nemocných a plnomocných odpustků pro hodinu smrti 
odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Klučák 
Císařov 86 

Poslední rozloučení
proběhne
v neděli 29.3.2020 
v 10:00

na hřbitově v Citově.

Pohřeb představuje výjimku ze zákazu vycházení a shromažďování na veřejnosti. Kdo se za nynějšího stavu věci rozhodne k účasti, musí počítat s povinnými bezpečnostními rozestupy v délce 2 metry s výjimkou členů jedné domácnosti. Děkujeme za pochopení.   

Po uložení rakve s tělem zesnulého do hrobu a modlitbách za spásu jeho duše bude v kostele sv. Jiří následovat mše svatá, které se může účastnit více lidí než jen nejbližší rodina. 

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Odešla paní Marie Pechová (1959)

Z pozemského domova
odešla vstříc svému Pánu

paní Marie Pechová
Rokytnice 156

Pohřební obřad se koná
v úterý 24. 3. 2020 ve 14:00
na hřbitově v Rokytnici.

 

 

V reakci na současný nouzový stav kvůli nastupující epidemii může veřejnost doprovodit paní Pechovou při ukládání rakve do hrobu. Následující mše svatá za záchranu její duše bude mít v kostele neveřejný charakter. Děkujeme za pochopení.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.