Archiv pro rubriku: Doprovázíme zemřelé

Odešel národní umělec Karel Gott (1939)

V sobotu 12. října
bude v pražské katedrále sv. Víta sloužena mše svatá
za duši zemřelého zpěváka,
který ve věku 80 let
odešel tento týden
k soudu Nejvyššího.
Ať odpočívá v pokoji!

Za nejkrásnější Gottovu píseň, která mě dokáže kdykoli dojmout, považuji skladbu „Kam tenkrát šel“ z roku 1978. Touto písní, která byla v socialistickém Československu velmi rychle zakázána, dokázal Mistr uprostřed normalizačního období šlápnout zločinnému režimu na kuří oko, když před očima národa připomněl hrdinnou smrt Jana Palacha (1969). Snad to byla i určitá svérázná forma omluvy mladého umělce za dřívější podpis Anticharty (1977). Život zkrátka není černobílý.

Děkujeme.
+OT

Odešel pan Josef Šípek (1944)

Ve věku 75 let     
odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Šípek
Rokytnice 19 

Pohřební obřad se koná
v pátek 30.8.2019 ve 14:00
v kostele sv. Jakuba 
v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za záchranu jeho duše
bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu. 

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Odešel pan František Vlach (1942)

Jeden rok po těžkém úrazu   
odešel vstříc svému Pánu

pan František Vlach
Brodek u Přerova,
Palackého 540 

Pohřební obřad se koná
v neděli 25.8.2019 v 15:00
v kostele sv. Jana Křtitele
v Brodku u Přerova.

 

Po mši svaté a modlitbách za záchranu jeho duše
bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. 

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.