Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Odešel pan František Vojtek (1943)

Obklopen láskou rodiny
odešel vstříc svému Pánu

pan František Vojtek 

Fučíkova 343,
Brodek u Přerova

Pohřeb se koná
v pondělí 27.6. ve 14.00
v kostele sv. Jana Křtitele
v Brodku.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

S brodeckou farností oslavujeme Narození svatého Jana Křtitele

Hodový koncert přinese v neděli 26.6. večer vystoupení Dechového orchestru Haná ZUŠ Bedřicha Kozánka Přerov. Farní kavárna u kostela nabídne zájemcům o sváteční posezení od 16 hodin nejen různé druhy mešního vína, ale také např. výborné café latte.

Cena za 1dcl vysoce kvalitního vína činí 20,- Kč (Ryzlink rýnský 2018 a Pinot noir 2018) nebo 30,- Kč (Pálava 2020, Svatá Ludmila 2019 a Merlot 2020). Kdo si bude chtít koupit celou láhev 0,75l bude potřebovat 150,- Kč (bílý Ryzling a červený Pinot), 220,- Kč (bílá Pálava), 230,- Kč (rosé Ludmila) a 250,- Kč (červený Merlot).

Jak dobré a milé je, když bratři bydlí pospolu (žalm 133)

V letních měsících chystáme v našich farnostech několik příležitostí k přátelskému setkání mimo bohoslužby. Milí bratři a sestry, každý z vás, kdo s námi během roku sdílíte místo v kostelních lavicích, je při těchto příležitostech očekáván, vítán a vyhlížen. Nezáleží na věku, ale na chuti být spolu a upevnit vztahy v naší duchovní rodině. Nemáte-li vážné důvody k neúčasti, prosíme, vyberte si z naší nabídky a přijďte alespoň na chvíli. Věříme, že nebudete litovat. Zároveň vás prosíme o spolupráci s rozšířením této pozvánky mezi vašimi blízkými včetně těch, kdo do kostela chodí jen občas nebo vůbec. Můžete-li přispět na společný stůl nějakou drobností, prosíme o zeleninu nebo sladké i slané domácí dobroty.

Srdečně zdraví otec Tomáš a další pořadatelé

Vybírat můžete z následující nabídky:

neděle 12.6. od 15.30 – zámecký park v Citově – k občerstvení grilovaný hermelín a opékaný kabanos – k dispozici velké pískoviště pro malé děti – možnost posezení ve stínu – zpěv s kytarou

neděle 19.6. od 17.00 – farní zahrada v Brodku u Přerova – táborák na konci školního roku – k dispozici hry pro děti pod vedením vedoucích z farního klubu – zpěv s kytarou

pátek 24.6. od 18.30 – farní zahrada v Rokytnici – táborák následuje bezprostředně po dětské mši ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (17.00) – zpěv s kytarou

neděle 26.6. od 16.00 – hodová kavárna na prostranství za kostelem v Brodku u Přerova – předchází hodovému koncertu (17.00), po kterém bude možné se venku ještě zdržet u kávy nebo skleničky mešního vína

neděle 17.7. od 15.00 – Zahradní slavnost v Rokytnici (fara) – k poslechu hraje cimbálová muzika Okybača – občerstvení z udírny – čepované nápoje – za příznivého počasí možnost pozorování slunečních protuberancí (lidově „fontány“ ve sluneční atmosféře) na dalekohledech z prostějovské hvězdárny – hry pro děti – dobrovolný příspěvek

sobota 27.8. od 15.00 – Lukostřelecké odpoledne v Brodku (skautská základna) – tradiční zakončení letních prázdnin – střelecká soutěž o ceny – grilované maso a čepované nápoje za nízké ceny – hry pro děti – po skončení sportovního odpoledne večerní mše svatá pod stanem

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti

Bratři a sestry,

kdo byste se rádi naučili prožívat katolickou mši latinského obřadu v jejím originálním jazyce, můžete přijít do našeho kostela v Rokytnici v pondělí 6.6. na 17 hodin. Nezbytné liturgické modlitby z památky Panny Marie, Matky církve v česko-latinském znění vám budou k dispozici – náhled k prostudování ZDE.

Primiční mše svatá ve farnosti sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích (26.6.2005)

Plán na rozšíření nabídky farních bohoslužeb o starobylou latinskou mši leží na mém pastoračním stole už víc než rok. Snad právě přichází ten správný okamžik na jeho uskutečnění. Budete-li chtít toto duchovní bohatství naší církve časem rozvinout do plné krásy, naučím vás používat tradiční chorální melodie.

otec Tomáš