Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

LAST MINUTE: Příprava na biřmování může začít

Pouhých několik dní zbývá v naší farnosti do zahájení přípravy na vylití Ducha Svatého ve svátosti biřmování. Více informací ZDE.

Všechny dosud nebiřmované věřící, kteří mají o tento božský dar zájem, cítí se být křesťany z vlastního přesvědčení a splňují věkový limit 14+, voláme k urychlenému nástupu do „letadla“. Odletová brána pro přihlášené (anglicky „gate“) se uzavře při prvním společném setkání biřmovanců na faře v sobotu 18.9. v 9:00. Přihláška ke stažení ZDE.

Blahopřání skautům

Milí skautští bratři a sestry,
v posledním čísle farního časopisu jsme spolu s pozvánkou na víkendové oslavy 20. výročí obnovení vaší činnosti v Rokytnici otiskli také plné znění skautského slibu a zákona. Každému z vás proto se stiskem levice přeji, abyste těmto krásným hodnotám dělali vždy a všude čest. Ať se vám celý program oslav vydaří! A v budoucnu ať dokážete pro skautskou stezku nadchnout spoustu nových vlčat a světlušek!

Na viděnou při mši svaté v sobotu (11.9.) večer v kostele.
otec Tomáš – Didy


Všem, kdo se skautingem nemají mnoho vlastních zkušeností, doporučují shlédnout vydařený dokument z archivu České televize: Jednou skautem, navždy skautem (odkaz).