Skončil rok věnovaný svatému Josefovi

Milí farníci, 

doufám, že modlitba k Ochránci všeobecné církve se letos stala běžnou součástí také vašeho duchovního života. 

+OT

Příklady vhodných modliteb
uvádíme níže pod španělskou písní
Hymnus ke svatému Josefovi.

Prosba o milost obrácení
Modlitba otců ke svatému Josefovi
Modlitba z Kancionálu (011)
Litanie ke svatému Josefovi
Hymnus ke svatému Josefovi