Svatební ohlášky aneb sólo jízda končí

V sobotu 2. 9.  na Svatém Kopečku si trvalou lásku, úctu a věrnost slíbí Tomáš Mackovík z Lukové a Michaela Janýšková ze Samotišek.

Na sobotu 16. 9. se v Brodku u Přerova chystá svatba místního páru – Veroniky Chrástecké a Tadeáše Zbožínka.

Do třetice pak v sobotu 23. 9. oddá otec Tomáš v Dubu nad Moravou svého bývalého farníka Jakuba Gremlicu ze Zdislavic, který si bere manželku z Kroměříže.

Ať Boží milost provází tyto mladé lidi na cestě věrnosti jejich nádhernému povolání a dopřeje jim stálou radost z lásky v rodině! Dobrořečme Pánu!

Odešli paní Eliška Horníčková (1961) a pan František Němčák (1956)

V sobotu 19. 8. v 11.00 se na hřbitově v Rokytnici koná obřad posledního rozloučení s panem Františkem Němčákem z Rokytnice.

* * *

Po dlouhé nemoci odešla vstříc svému Pánu také paní Eliška Horníčková, roz. Oharková, Rokytnice 98. Její pohřeb se koná v pondělí 21. 8. ve 14.00 při mši svaté v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

Po modlitbách za spásu jejich nesmrtelné duše bude tělo pana Němčáka uloženo do rodinného hrobu, zatímco tělo paní Horníčkové bude nejprve převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí! Ať odpočívají v pokoji!