Svatební ohlášky aneb sólo jízda končí

V sobotu 2. 9.  na Svatém Kopečku si trvalou lásku, úctu a věrnost slíbí Tomáš Mackovík z Lukové a Michaela Janýšková ze Samotišek.

Na sobotu 16. 9. se v Brodku u Přerova chystá svatba místního páru – Veroniky Chrástecké a Tadeáše Zbožínka.

Do třetice pak v sobotu 23. 9. oddá otec Tomáš v Dubu nad Moravou svého bývalého farníka Jakuba Gremlicu ze Zdislavic, který si bere manželku z Kroměříže.

Ať Boží milost provází tyto mladé lidi na cestě věrnosti jejich nádhernému povolání a dopřeje jim stálou radost z lásky v rodině! Dobrořečme Pánu!

Odešli paní Eliška Horníčková (1961) a pan František Němčák (1956)

V sobotu 19. 8. v 11.00 se na hřbitově v Rokytnici koná obřad posledního rozloučení s panem Františkem Němčákem z Rokytnice.

* * *

Po dlouhé nemoci odešla vstříc svému Pánu také paní Eliška Horníčková, roz. Oharková, Rokytnice 98. Její pohřeb se koná v pondělí 21. 8. ve 14.00 při mši svaté v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

Po modlitbách za spásu jejich nesmrtelné duše bude tělo pana Němčáka uloženo do rodinného hrobu, zatímco tělo paní Horníčkové bude nejprve převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí! Ať odpočívají v pokoji!

Pozvání k modlitbě na Svatý Kopeček

V rámci letošních Odpustkových slavností, které se na Svatém Kopečku uskuteční ve dnech 20.–22. srpna 2023, bude hostem farnosti apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, který bude hlavním celebrantem nedělní mše svaté a odpoledne hostem besedy. V dalších dnech se duchovního doprovázení ujali olomoučtí bratři jezuité, kteří si připravili také krátké přednášky na téma svatosti.

image:Image 38/source/orig/37182_25353_0_svaty-kopecek-1-scaled.jpg

Program slavností:

Neděle 20. srpna

10.00 Mše svatá s uctěním milostného obrazu, hlavní celebrant Mons. Jude Thaddeus Okolo, arcibiskup a apoštolský nuncius v ČR

14.00–14.45 Beseda s Mons. Jude Thaddeusem Okolo, arcibiskupem a apoštolským nunciem v ČR ve Francouzském sále na faře

Pondělí 21. srpna

9.00 Mše svatá

10.00–11.00 Eucharistická adorace

16.00–16.30 Eucharistická adorace

16.30–17.00 Zpívané mariánské nešpory

17.00 Mše svatá s uctíváním milostného obrazu, celebruje P. Michal Altrichter SJ

18.00–18.30 Přednáška v bazilice P. Michala Altrichtera SJ na téma svatosti

Úterý 22. srpna

9.00 Mše svatá

10.00–11.00 Eucharistická adorace

16.00–16.30 Eucharistická adorace

16.30–17.00 Zpívané mariánské nešpory

17.00 Mše svatá s uctíváním milostného obrazu, celebruje P. Miroslav Herold SJ

18.00–18.30 Přednáška v bazilice P. Miroslava Herolda SJ o svaté Pavlíně, patronce města Olomouce

Zdroj: www.maticesvatokopecka.cz

Návštěvy v rodinách usměrňují službu kněze

Milí farníci,

letní měsíce bývají na rokytnické faře zvány „dobou gastronomického experimentování“. Může za to jednak omezený provoz školní kuchyně, ale také zeleninová úroda na zahradě a volnější rytmus každodenní práce.

Jak je vidět na sérii následujících obrázků, vaření se nebojím a docela mě tato činnost baví. Přesto bych byl rád, kdybych se v ní cvičil jenom přes týden a v neděli se i nadále držel osvědčené praxe společného stolování s vámi. Za ideální považuji nedělní návštěvu v rodině (domácnosti), která mě pozve, tak jednou, dvakrát ročně. Po sedmi letech ve farnosti už přitom nejde o seznamování jako spíš o příležitost k naslouchání vašim aktuálním životním zkušenostem.

Jako kněz jsem odpovědný za přípravu duchovního pokrmu pro vaše duše. Rozhovory, které spolu při různých příležitostech vedeme, jsou potřebné, aby se moje rozjímání a kostelní promluvy nevznášely v oblacích, ale smysluplně osvětlovaly životní realitu našeho společenství. Totéž platí o přímluvné modlitbě, kterou vám těžko můžu nabídnout, pokud mi svoje potřeby nesvěříte.

Děkuji vám za důvěru a otevřenost.

otec Tomáš