Páteční večery v klubu se znovu rozbíhají

Milí rodiče,
chlapci a děvčata,

máme pro vás dobrou zprávu! Pro děti od 6 do 15 let se právě otevírá farní klub. Na děti čeká spousta her, soutěží, vyrábění, příběhů a mnoho dalšího. Budeme se scházet každý pátek od 2.10. v 17:00 na faře v Brodku. Program pro děti bude do 19:00, vyzvedávat si je rodiče mohou do 19:30. Děti z Brodku rádi doprovodíme domů, případně je můžeme i vyzvednout cestou do klubu. Letos z preventivních důvodů bez společné večeře – nedávejte tedy dětem s sebou žádné jídlo. Naopak jim přibalte roušku.

Těší se čtveřice vedoucích
Honza Vystrčil, Maruška Vystrčilová,
Honza Kvapil a Míša Bágarová

Alfa pro mládež se blíží

Ahoj. Jestli si myslíš, že v životě jde o víc, než jen mít se pár desítek let dobře a chceš najít prostor, kde můžeš životu klást jakékoli otázky, pak si najdi cestu na Alfu.   

Nejbližší Alfa v Rokytnici je určena pro žáky posledních dvou ročníků ZŠ a studenty SŠ, kteří jsou ochotní přijít jednou za 14 dní ve čtvrtek odpoledne na faru. Začínáme společným jídlem (svačina) a potom už přejdeme k supr tématům a diskuzi.  

První setkání Alfy pro mládež proběhne ve čtvrtek 1.10.
Přijít můžeš mezi 16:00 a 16:30. Zakončení očekávej před šestou.
Kvůli přípravě jídla se ozvi otci Tomášovi předem (736 522 838).

Tady je malá video pozvánka: Alpha – Trailer s titulky

Bez roušek a dezinfekce to na podzim nepůjde

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví platí na území ČR od 10.9. povinnost NOŠENÍ ROUŠEK nebo jiné ochrany dýchacích cest – tj. respirátor, šátek apod.

  • uvnitř všech budov mimo bydliště (ubytování) s výjimkami stanovenými mimořádným opatřením
  • ve veřejné dopravě mimo řidiče v oddělené kabině a pro cestující mimo dobu nutnou ke konzumaci jídla a nápojů 

VÝJIMKY: Roušku nemusí mít nasazenou hosté v restauraci během konzumace jídla a pití, žáci a pedagogové ve školních třídách a v mateřských školkách, děti do dvou let, lidé s poruchami intelektu, autismem nebo duševní chorobou, zaměstnanci na pracovišti při dodržení minimální vzdálenosti 2m od ostatních lidí, umělci při provádění autorského díla, účastníci svatebního obřadu, osoby nebo skupiny osob během pořizování portrétních fotografií, návštěvníci bazénů, sportovci během tréninků a zápasů, účastníci soudního líčení.

CÍLEM OPATŘENÍ JE ZPOMALENÍ DALŠÍHO ŠÍŘENÍ VIRU SARS-COV-2 V DUCHU MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY.

Všichni ÚČASTNÍCI BOHOSLUŽEB včetně duchovních nosí ochranu dýchacích cest do odvolání nasazenou po celou dobu trvání liturgického obřadu s výjimkou okamžiku svatého přijímání, předčítání Božího slova, kázání, zpívaného žalmu apod.


DEZINFEKCE a časté mytí rukou patří v době pandemie k dobrému vychování. Děkujeme, že na to nezapomínáte ani při příchodu do kostela nebo na faru.


Společná MODLITBA za překonání pandemie a za ukončení války v Sýrii probíhá v naší farnosti každou první sobotu v měsíci (7:00 – 9:00 Brodek). Děkujeme za Vaši účast.