Aliance pro rodinu

Milí přátelé, přejeme Vám radost z narozenin Krista a šťastný nový rok 2018. Dovolte nám malé shrnutí uplynulého roku a výhled do budoucna.

Rok 2017 byl pro nás rokem plným změn: z Výboru na obranu rodičovských práv se stala Aliance pro rodinu. Do centra naší pozornosti přibyla ochrana samotného pojmu rodina a snaha ovlivnit rodinnou politiku, protože od ní se odvíjejí i ta rodičovská práva, která máme stále na paměti.

Volby dopadly … raději bez komentáře. Přesto však máme malou naději, že levicový progresivismus, který rodinu likvidoval v samotném jejím pojmu a základu, nebude nyní pokračovat s takovou silou a snad se podaří tento směr alespoň trochu otočit.

Náš nejnovější a konkrétní plán je zmapovat mediální prostor z hlediska rodiny a zjistit nebo spíš nechat si potvrdit/vyvrátit, jak moc média informují o rodině pozitivně/negativně a jaký podíl dávají jednotlivým tématům z rodinné oblasti (pozitivní příklady, rozvody, domácí násilí, ekonomika rodiny apod.), včetně všech tzv. „nových podob rodiny“. Zadali jsme proto analýzu-výzkum médií u renomované agentury, která se podobným zabývá. Věříme, že výsledky této práce přinesou zpětnou vazbu, jednak médiím samotným, že nejsou tak vyvážená, jak by měla, a jednak i politikům, že je potřeba na rodinu pohlížet jinak a více ji podporovat.

Budeme rádi, když na naši práci budete také pamatovat podle svých možností – modlitbou i materiálně. Číslo našeho účtu je stále stejné: 2600107732/2010. Všechny další potřebné údaje naleznete na našich nových webových stránkách (odkaz). Děkujeme velmi za Vaše dary a daňová potvrzení u plateb, které se nám podaří identifikovat, budeme opět zasílat na přelomu ledna/února 2018.

S přáním všeho dobrého

Jana Jochová
Aliance pro rodinu


Milí přátelé,

ráda bych Vám jménem Aliance pro rodinu popřála hezké a odpočinkové prázdniny (léto) a doufáme, že se s mnohými z Vás potkáme v Praze na DNI PRO RODINU (12.8.) nebo o týden později (19.8.) v Olomouci na setkání rodin při Celostátním setkání mládeže, kde budeme mít také svůj stánek.

Velmi si ceníme modlitební podpory. Zažíváme různá proklínání, a proto nepodceňujeme ani duchovní ochranu našeho díla.

S pozdravem a díky

Jana Jochová
Aliance pro rodinu


NEWSLETTER ČERVEN 2017


Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova