Kurz pastoračních pomocníků v Přerově

Na základě schválení od arcibiskupa, Mons. Jana Graubnera, připravují kněží přerovského děkanátu pro školní rok 2018/19 vzdělávací Kurz pastoračních pomocníků. 

Poslání a cíl kurzu je připravit laiky odborně a duchovně k aktivní službě ve farnostech zpřístupněním poznatků užitečných pro evangelizaci a farní pastoraci.

Účast na přednáškách může být užitečná pro všechny věřící bez ohledu na to, jaké funkce v současné době ve farnostech zastávají.

Přihlašování na kurz již bylo ukončeno, ale přesto je možné se bez nároku na osvědčení absolventa zúčastnit vybraných lekcí. 

Tématické okruhy přednášek:
Krédo (vyznání víry)
Rozhovory o víře
Duchovní život
Biblistika
Praktická práce s Biblí
Církevní právo
Liturgika
Morálka
Církevní dějiny
Světová náboženství
Ekumenismus
Sekty
Život farnosti…

Hodinová dotace předmětů
a jména vyučujících

Plánované termíny setkání
o sobotách (8:30-14:00) na Sonusu:
22. září 2018
6. října 2018
20. října 2018
10. listopadu 2018
24. listopadu 2018
15. prosince 2018
12. ledna 2019
26. ledna 2019
9. února 2019
2. března 2019
16. března 2019
6. dubna 2019
27. dubna 2019
11. května 2019
25. května 2019
8. června 2019

Rozvrh hodin Kurzu pro pastorační pomocníky
Děkujeme za váš zájem o teologii.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova