Archiv rubriky: Projekt „FARA OPEN“

Budoucnost farní zahrady je v našich rukou

Dopis pro farníky (nejen) z Rokytnice

Vážení přátelé farníci,

jistě mnozí z vás zaznamenali, že na naší zahradě u fary v Rokytnici se v posledních dvou letech odehrálo vícero změn (viz Kaštánek, čtení na pokračování s názvem „Novinky z farního dvora“).

Aktuálně uvažujeme o tom, že by se tomuto prostoru dala vtisknout jednotná tvář a hlubší duchovní idea. Koncept jsme nazvali „Ježíšova zahrada“. Hlavní myšlenka je inspirována životem Ježíše Krista, protože řada událostí spojených s jeho působením na tomto světě proběhla v přírodě. V zahradě již máme umístěn kříž, k němu by byl časem dobudován Boží hrob, situovala by se vyvýšená „Galilea“ (místo Ježíšova kázání i nanebevstoupení) nebo symbolická betlémská stáj. I když by zahrada získala tento duchovní rozměr, nepřišla by o hospodářské a komunitní využití. V současné době například s vědomím farní ekonomické rady probíhá kácení stromů, které již nejsou perspektivní, aby mohl být v zahradě obnoven smíšený ovocný sad a do budoucna usnadněno získávání kvalitního ovoce na pálení slivovice. Návrh celkové koncepce, o kterém bychom se s vámi chtěli poradit, počítá s otevřením zahrady veřejnosti, zachováním přírodní louky pro sušení sena, vybudováním ohrady pro domácí chov oveček a s údržbou časti travnaté plochy využívané jako herní prostor s odpočívadlem (viz nákres níže).    

Jedná se o návrh, o kterém by se mělo ve farnosti diskutovat, měl by být podroben konstruktivní kritice a měli bychom se na něm alespoň rámcově shodnout. Každý, kdo by se k němu chtěl vyjádřit, může využít připravený odpovědní lístek nebo napsat o. Tomášovi email na adresu: klic.tomas@ado.cz. Očekáváme, že o konečné podobě farní zahrady proběhne brzy veřejné projednání. Část revitalizace zahrady, spočívající ve výsadbě nových stromů, by se dala financovat z Národního programu Životního prostředí (Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů – individuální projekty), který je součástí projektu na výsadbu 10 milionů stromů v ČR (www.sazimebudoucnost.cz). Tuto možnost jsme již předběžně konzultovali se zahradní architektkou, která by se ujala přípravy projektu a plánu výsadby nových stromů. Celková výše dotace by byla 150.000 Kč až 250.000 Kč a pokryla by veškeré náklady na projekt a nákup ovocných a okrasných stromů (minimálně 30 ks) plus vybudování opor a závlahy.

K získání této dotace je však nutné splnění dvou základních podmínek: 1. zahrada by musela být přístupná veřejnosti a 2. výsadbu stromů bychom museli realizovat svépomocí. Je tedy jasné, že k vytvoření „Ježíšovy zahrady“ a k výsadbě nových stromů bude nutná podpora širšího okruhu pomocníků nejen z Rokytnice. Proto vás s otcem Tomášem žádáme o sdělení, zda tento náš společný záměr podporujete, či nikoli, případně jak to na vás celé působí. Prosíme, přistupujte k vyplnění anketního lístku zodpovědně (termín do neděle 20.3.).

V církvi nejsme příliš zvyklí na to, že by řadoví farníci mohli přímo ovlivnit využití jejího majetku. Koncept sice už našel základní podporu jak u farní ekonomické rady, tak u Spolku přátel farní zahrady, ale bez aktivního zapojení širšího společenství nebudeme schopni tuto myšlenku sami zrealizovat. Budoucnost farní zahrady tak skutečně leží v našich rukou.

organizační tým

Alfa pro mládež se blíží

Ahoj. Jestli si myslíš, že v životě jde o víc, než jen mít se pár desítek let dobře a chceš najít prostor, kde můžeš životu klást jakékoli otázky, pak si najdi cestu na Alfu.   

Nejbližší Alfa v Rokytnici je určena pro žáky posledních dvou ročníků ZŠ a studenty SŠ, kteří jsou ochotní přijít jednou za 14 dní ve čtvrtek odpoledne na faru. Začínáme společným jídlem (svačina) a potom už přejdeme k supr tématům a diskuzi.  

První setkání Alfy pro mládež proběhne ve čtvrtek 1.10.
Přijít můžeš mezi 16:00 a 16:30. Zakončení očekávej před šestou.
Kvůli přípravě jídla se ozvi otci Tomášovi předem (736 522 838).

Tady je malá video pozvánka: Alpha – Trailer s titulky