Je čas kácet i čas vysazovat a zalévat

Milí bratři a sestry,

zatímco se kolem farní zahrady v Rokytnici už několik týdnů staví nový plot, mohou se nám se svým telefonním číslem začít hlásit zájemci o pomoc s výsadbou stromů pro budoucí generace. Několik farníků na otázku zapojení do sázení stromů odpovědělo kladně již při jarní anketě. Doufám, že na to nezapomněli. Snad se k nim přidají i další, a to nejen z Rokytnice. V první etapě bychom letos potřebovali od půlky října do půlky listopadu po částech vysadit 20 okrasných stromů s alejovými oporami.

Milí zájemci o účast v tomto díle, hlaste se – prosím – do seznamu dobrovolníků buď u pana faráře (736 522 838) nebo našeho zahradníka Vlastíka Karase z Citova. Podle počasí i vašich časových možností budete postupně zváni na zahradu. Hlavní část prací bude velmi pravděpodobně provedena v sobotu 29. 10. Sestry a bratři, nenechte si ujít příležitost k sázení budoucnosti. Věřím, že nebudete litovat. Pokud jste na to už staří, zkuste tuto nabídku předat mladším členům své rodiny. Sázení ovocných stromů si necháme na příští rok.

otec Tomáš

Ježíšova zahrada v Rokytnici – orientační schéma plánované výsadby (2022-2023) – zpracovala Ing. Hana Bělařová z Beňova

Navržená výsadba 40 nových stromů vychází ze současného stavu, stávající výsadby doplňuje a pomocí nich vytváří novou kompozici se symbolikou čísel. Jedná se o:

  • nově založený švestkový sad – číslo 12 (apoštolové + Boží lid chráněný před útoky Zlého)
  • pravidelný rastr stromů pro umístění posezení – číslo 8 (den vzkříšení + věčný život)
  • krátká vstupní alej – číslo 3 (Nejsvětější Trojice + božské ctnosti: víra, naděje a láska)
  • kompozice stromů v budoucím ovčím výběhu – číslo 7 (svátosti + povolání k napodobování Boží dokonalosti)
  • průhled k Ježíšovu hrobu – číslo 4 (kardinální ctnosti: rozvážnost, spravedlnost, statečnost a umírněnost)
  • solitérní strom okrasný (lípa) – číslo 1 (jediný Bůh a Pán)
  • experimentální mandlovník – 1 (strom pokušení v ráji)
  • solitérní strom ovocný (hrušeň) – 1
  • nově založený meruňkový kout – 3