Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Odešla paní Vlasta Sehnalová (1927)

V naději na vzkříšení
odešla vstříc svému Pánu

paní Vlasta Sehnalová,
roz. Knoflíčková

Vrchlického ulice,
Brodek u Přerova

Pohřeb se koná
v sobotu 9.4. v 11.30
v kostele sv. Jana Křtitele.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Revitalizace zahrady má stanovené podmínky

V návaznosti na otázky položené farníkům v nedávné anketě o budoucnosti naší centrální zahrady schválila dne 4. dubna pastorační rada v Rokytnici následující postup:

Po pečlivém zvážení argumentů pro a proti dáváme přednost postupné realizaci Ježíšovy zahrady bez využití dotace Ministerstva životního prostředí. Volný přístup veřejnosti na zahradu tak nebude dlouhodobě vyžadován, ani vyloučen. Ve věci chovu ovcí doporučujeme nejprve několikatýdenní zkušební sezónu před letošní zahradní slavností (ovce se dají vypůjčit). Rozmístění nových stromů je žádoucí a může proběhnout dle schváleného návrhu paní zahradní architektky. Oproti variantě s dotací očekáváme úsporu finančních prostředků. Ekonomickou radu prosíme, aby naše stanovisko zohlednila ve svém dlouhodobém plánu investic a vhodným způsobem upravila farní rozpočet.

Odůvodnění: Předložený záměr obsahuje řadu protichůdných požadavků / očekávání: veřejně přístupné místo přírodního charakteru x pohyb návštěvníků jen po vyhrazeném chodníku, tráva na seno a domácí chov zvířat hned vedle „hrací plochy“ pro děti apod. V neprospěch pravidelného otevření zahrady mluví také velký balík přidružených povinností (např. otázka odpovědnosti za úrazy), částečná ztráta suverenity ve vlastním domě, aktuální nedostatek lidí na práci a sporná ekonomická efektivita dotace (stromy se dají pořídit levněji a bez nutnosti rychlého vybudování související infrastruktury: chodníky, lavičky…).

Poděkování: Všichni, kdo se svou prací a zkušenostmi podílejí na zkrášlování a postupné proměně farního areálu si zaslouží naše uznání a vděčnost. Totéž platí o farnících, kteří různými způsoby vyjádřili své názory na další postup. V neposlední řadě děkujeme dobrému Bohu, že nám svěřuje do péče kus svého díla.