Voliči Prezidenta ČR, pozorně poslouchejte, přemýšlejte a modlete se …

Sestry a bratři, v době před volbami si máme uvědomit, koho a proč hledáme do ústavních funkcí v zemi. Není tedy radno propásnout velké debaty kandidátů, které nás čekají v televizi. Neomluvenou neúčast některého z kandidátů na těchto mimořádně sledovaných událostech prezidentské kampaně považuji za projev zbabělosti a znamení mentality nebezpečně blízké odcházejícímu Miloši Zemanovi. Zatímco zvu všechny farníky k upřímné modlitbě za dobré uplatnění našeho hlasu, připomínám podnětný komentář paní senátorky Miroslavy Němcové pro Katolický týdeník, se kterým vnitřně souzním.

otec Tomáš


CO OČEKÁVÁM OD NOVÉ HLAVY STÁTU?   Nehledám druhého Masaryka, ani druhého Havla, ani českou Čaputovou. Nehledám ideál, všichni jsme chybující. Navzdory přímé volbě doufám, že nový prezident bude odvážnou osobností, která bude chápat svou roli jako trvalou službu. Že bude oporou našeho ústavního systému a posílí obraz ČR v zahraničí. Přála bych si, aby to byl čestný, otevřený a přímý člověk s pevným demokratickým fundamentem. Aby to nebyl slaboch, ani populista. Pokud jde o největší hrozbu dneška, přála bych si, aby stál na straně Ukrajiny proti válečné agresi Ruska. Pokud jde o to, čím by mohl morálně povznést naši společnost, přála bych si, aby se zaměřil na podporu dobrovolnických aktivit, které mohou podstatně a pozitivně ovlivnit vztahy a život uvnitř našich měst i obcí. Přímá volba však znamená, že si národ vybere prezidenta k obrazu svému a vymlouvat se nelze na nic. Odpovědnost má každý z nás, prezident bude takový, jací jsme nyní většinově my sami.  

Miroslava Němcová

Zdroj: Katolický týdeník, č. 52-53/2022, str. 3 


Modlitba za prezidenta

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách; vyslyš naše prosby za budoucího nejvyššího představitele našeho státu: pomáhej mu, ať poznává, co je správné, a dobře vykonává svůj úřad, aby byl vždycky zajištěn právní řád a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.


Modlitba za voliče

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení. Prosíme o moudrost pro každého z nás, aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen.


Do přímluv při mši svaté:

Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší země.