Svatý otče, byl jste nám betlémskou hvězdou…

Foto: archiv OT

Pětadvacetičlenná výprava poutníků z České republiky, kteří včera dali, vedle oficiální delegace biskupů a smutečních hostů vedené premiérem, ve Vatikánu osobně najevo svou lásku a vděčnost k zesnulému papeži Josefu Ratzingerovi – Benediktovi XVI., působila prý v našich sdělovacích prostředcích velmi skromně.

Foto: Archiv LH

Ano, je to možné, ale buďte si jistí, že takovými pocity se různorodé společenství křesťanů – mířící ve středu 4. ledna autobusem na jih Evropy – opravdu nezabývalo. Naše blesková cesta do Říma byla od začátku až do konce požehnaná a radostná. Snad mohu říct za všechny zúčastněné: Papež Benedikt nás z nebe provázel svou laskavou přímluvou, zatímco my jsme cestou na pohřeb i domů s užitkem listovali jeho knihami a modlili se (nejen) za spásu jeho duše. Vpuštění do Vatikánu jsme před bezpečnostními kontrolami trpělivě očekávali už od páté hodiny ranní. Účast na liturgii samotného pohřbu pak představovala v mlhavém zimním čase nezapomenutelnou duchovní zkušenost. Je opravdu úžasné být křesťanem a katolíkem zvlášť!

Svatý otče Benedikte, byl jste nám a nadále zůstanete zářivou betlémskou hvězdou, která přemýšlivé lidi uvádí na cestu k Ježíšovi. Děkujeme!

otec Tomáš

Foto: archiv OT
Vatikánský rozhlas o průběhu pohřbu Benedikta XVI.včetně homilie papeže Františka

Závěr homilie: Společně chceme říci: Otče, do tvých rukou odevzdáváme jeho ducha. Benedikte, Ženichův věrný příteli, kéž je tvá radost dokonalá, když definitivně a navždy slyšíš jeho hlas!