Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Odešel pan Josef Mráček (1931)

V požehnaném věku 90 let
odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Mráček 

Císařov 30

Pohřeb se koná
v pátek 14. 10. ve 14.00
v kostele sv. Jiří
v Citově.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Naléhavý úmysl sítě modlitby s papežem

ŘÍJEN 2022: Modleme se za představitele Ruské federace, aby zastavili spirálu násilí a smrti na Ukrajině, i za představitele Ukrajiny, aby zůstali otevřeni seriózním návrhům na mír.

Papež František o první říjnové neděli s odkazem na Pannu Marii Růžencovou z Pompejí věnoval celý svůj projev výzvě k ukončení války na Ukrajině. Připomněl to, co řekl na závěr mše svaté při své nedávné cestě do Kazachstánu: „Nezvykejme si na válku, nerezignujme!“ Podobně ruští katoličtí biskupové po částečné mobilizaci Ruské federace dne 21. září vydali prohlášení, v němž podrobně popisují učení církve o válce. „Válka nikdy nebyla a ani nebude prostředkem k řešení problémů mezi národy.“ Citovali nezapomenutelnou výzvu Pia XII. během druhé světové války: „Nic není ztraceno mírem, vše je ztraceno válkou.“ „Tvrdá konfrontace na Ukrajině,“ uvádí se v prohlášení, které podepsal moskevský metropolita Paolo Pezzi, „se zvrhla v rozsáhlý válečný konflikt, který si již vyžádal tisíce obětí, podkopal důvěru a jednotu mezi zeměmi a národy a ohrožuje existenci celého světa.“ S odkazem na katechismus, který uznává použití války jako legitimní formu obrany, zdůrazňují, že rozhodnutí o účasti musí být záležitostí individuálního svědomí. Rovněž se dovolávají ústavy Ruské federace, která chrání svobodu svědomí těch občanů, kteří z náboženských důvodů nebo z důvodů svědomí válčit se zbraní v ruce nemohou a nechtějí. Prohlášení poskytuje vodítko pro přibližně 240 000 katolíků v Rusku, kteří tvoří 0,2 procenta jeho populace, uprostřed chaotické mobilizace 300 000 záložníků na podporu invaze na Ukrajině. Ruská vláda trvala na tom, že povolá pouze ty, kteří mají vojenské zkušenosti, ale zprávy naznačují, že mnoho odvedenců nemá žádný výcvik nebo je po důchodovém věku. Velké množství mladých Rusů opouští zemi, aby unikli odvodu, přičemž komentátoři a úředníci naznačují, že výhrada svědomí se rovná dezerci. Při protestech proti návrhu byly zatčeny stovky lidí. Ruští biskupové znovu potvrzují imperativ svědomí pro všechny katolíky a absolutní zákaz vojenské účasti řeholníků. Reagovali tím na pokusy o nuceném narukování několika ruských, povětšinou ruskému režimu nepohodlných  pravoslavných kněží. Papež František směřuje tok našich modliteb tímto směrem, když říká: „Moje výzva je určena především prezidentu Ruské federace, kterého prosím, aby zastavil tuto spirálu násilí a smrti, a to i v zájmu svého lidu.“ Přidejme se ke katolíkům v celé Ruské federaci, kteří se modlí a postí za mír, i k jejich kněžím, kteří na tento úmysl pravidelně slouží mše svaté.

Je čas kácet i čas vysazovat a zalévat

Milí bratři a sestry,

zatímco se kolem farní zahrady v Rokytnici už několik týdnů staví nový plot, mohou se nám se svým telefonním číslem začít hlásit zájemci o pomoc s výsadbou stromů pro budoucí generace. Několik farníků na otázku zapojení do sázení stromů odpovědělo kladně již při jarní anketě. Doufám, že na to nezapomněli. Snad se k nim přidají i další, a to nejen z Rokytnice. V první etapě bychom letos potřebovali od půlky října do půlky listopadu po částech vysadit 20 okrasných stromů s alejovými oporami.

Milí zájemci o účast v tomto díle, hlaste se – prosím – do seznamu dobrovolníků buď u pana faráře (736 522 838) nebo našeho zahradníka Vlastíka Karase z Citova. Podle počasí i vašich časových možností budete postupně zváni na zahradu. Hlavní část prací bude velmi pravděpodobně provedena v sobotu 29. 10. Sestry a bratři, nenechte si ujít příležitost k sázení budoucnosti. Věřím, že nebudete litovat. Pokud jste na to už staří, zkuste tuto nabídku předat mladším členům své rodiny. Sázení ovocných stromů si necháme na příští rok.

otec Tomáš

Ježíšova zahrada v Rokytnici – orientační schéma plánované výsadby (2022-2023) – zpracovala Ing. Hana Bělařová z Beňova

Navržená výsadba 40 nových stromů vychází ze současného stavu, stávající výsadby doplňuje a pomocí nich vytváří novou kompozici se symbolikou čísel. Jedná se o:

  • nově založený švestkový sad – číslo 12 (apoštolové + Boží lid chráněný před útoky Zlého)
  • pravidelný rastr stromů pro umístění posezení – číslo 8 (den vzkříšení + věčný život)
  • krátká vstupní alej – číslo 3 (Nejsvětější Trojice + božské ctnosti: víra, naděje a láska)
  • kompozice stromů v budoucím ovčím výběhu – číslo 7 (svátosti + povolání k napodobování Boží dokonalosti)
  • průhled k Ježíšovu hrobu – číslo 4 (kardinální ctnosti: rozvážnost, spravedlnost, statečnost a umírněnost)
  • solitérní strom okrasný (lípa) – číslo 1 (jediný Bůh a Pán)
  • experimentální mandlovník – 1 (strom pokušení v ráji)
  • solitérní strom ovocný (hrušeň) – 1
  • nově založený meruňkový kout – 3