Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Synoda probíhá a jen tak nás neopustí

Po skončení doby vánoční se vracíme k synodálnímu procesu o společné cestě církve.

Toto téma vzbudilo loni na podzim nemalá očekávání, která pak trochu utlumil advent spolu s covidem a možná také nedostatkem odvahy kráčet neprošlapanými cestami. Ujišťuji vás, bratři a sestry, že synoda probíhá a jen tak nás neopustí.  Přihlášené členy synodálních skupinek vyzývám k zahájení díla podle pokynů v Kaštánku 5/2021. V případě potřeby vám s Tomášem Mackovíkem rádi poradíme. Všem ostatním farníkům slibuji, že po skončení práce ve skupinkách dostanete v postní době šanci nastoupit do synodálního vlaku jiným způsobem. 

+OT

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám …

Posvěcenou křídu budou za týden v sobotu (8.1.) opět potřebovat malí i velcí koledníci, aby do našich domovů přinesli jménem Charity na začátku nového roku znamení Božího požehnání.


K + M + B + 2022


Stále platí výzva dobrovolníkům, aby se v co největší míře zapojili do koledování. Kontaktní telefonní čísla pro jednotlivé obce jsou následující:

Rokytnice: 608 082 455 Brodek: 776 000 424 
Citov: 777 768 738 Císařov: 606 373 218

Úkol lektorů: vzácná služba slovu života

Drazí bratři a sestry,

přednes Božího slova při sváteční bohoslužbě je úkol nanejvýš důležitý. Už svatý Jan Křtitel chápal podstatu svého prorockého poslání v tom, že bude mezi lidmi „hlasem“ ve službě slovu, které přichází z nebe. Děkuji proto každému věřícímu, který se u ambonu ujímá podobného úkolu s pokornou ochotou a příkladnou pečlivostí. Všichni bychom se měli snažit, aby Boží slovo znějící z našich úst bylo posluchačům tak srozumitelné, že nebude příliš potřebovat komentář kazatele. 


Vzorové nahrávky nedělních a svátečních čtení spolu s dalšími pozvánkami na zajímavé aktivity určené pravidelným lektorům najdete na webu kulturaslova.cz    


Rozpis služeb lektorů na období leden až červen 2022 naleznete na našem webu v sekci Slovo na cestu. Tabulka se týká všech nedělních a vybraných svátečních bohoslužeb. V případě nejasností kontaktujte faráře. Totéž platí, pokud by se mezi lektory chtěl přihlásit někdo nový. 

S přáním pokoje
otec Tomáš