Odešla paní Marie Brázdová (1939)

Brzy po předvánoční sv. zpovědi
odešla vstříc svému Pánu

paní Marie Brázdová
roz. Hučínová

Brodek u Přerova,
Masarykovo nám. 24

Pohřeb se koná v pátek 29. 12. ve 13.00 v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!