Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Jak dobré a milé je, když bratři bydlí pospolu (žalm 133)

V letních měsících chystáme v našich farnostech několik příležitostí k přátelskému setkání mimo bohoslužby. Milí bratři a sestry, každý z vás, kdo s námi během roku sdílíte místo v kostelních lavicích, je při těchto příležitostech očekáván, vítán a vyhlížen. Nezáleží na věku, ale na chuti být spolu a upevnit vztahy v naší duchovní rodině. Nemáte-li vážné důvody k neúčasti, prosíme, vyberte si z naší nabídky a přijďte alespoň na chvíli. Věříme, že nebudete litovat. Zároveň vás prosíme o spolupráci s rozšířením této pozvánky mezi vašimi blízkými včetně těch, kdo do kostela chodí jen občas nebo vůbec. Můžete-li přispět na společný stůl nějakou drobností, prosíme o zeleninu nebo sladké i slané domácí dobroty.

Srdečně zdraví otec Tomáš a další pořadatelé

Vybírat můžete z následující nabídky:

neděle 12.6. od 15.30 – zámecký park v Citově – k občerstvení grilovaný hermelín a opékaný kabanos – k dispozici velké pískoviště pro malé děti – možnost posezení ve stínu – zpěv s kytarou

neděle 19.6. od 17.00 – farní zahrada v Brodku u Přerova – táborák na konci školního roku – k dispozici hry pro děti pod vedením vedoucích z farního klubu – zpěv s kytarou

pátek 24.6. od 18.30 – farní zahrada v Rokytnici – táborák následuje bezprostředně po dětské mši ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (17.00) – zpěv s kytarou

neděle 26.6. od 16.00 – hodová kavárna na prostranství za kostelem v Brodku u Přerova – předchází hodovému koncertu (17.00), po kterém bude možné se venku ještě zdržet u kávy nebo skleničky mešního vína

neděle 17.7. od 15.00 – Zahradní slavnost v Rokytnici (fara) – k poslechu hraje cimbálová muzika Okybača – občerstvení z udírny – čepované nápoje – za příznivého počasí možnost pozorování slunečních protuberancí (lidově „fontány“ ve sluneční atmosféře) na dalekohledech z prostějovské hvězdárny – hry pro děti – dobrovolný příspěvek

sobota 27.8. od 15.00 – Lukostřelecké odpoledne v Brodku (skautská základna) – tradiční zakončení letních prázdnin – střelecká soutěž o ceny – grilované maso a čepované nápoje za nízké ceny – hry pro děti – po skončení sportovního odpoledne večerní mše svatá pod stanem

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti

Bratři a sestry,

kdo byste se rádi naučili prožívat katolickou mši latinského obřadu v jejím originálním jazyce, můžete přijít do našeho kostela v Rokytnici v pondělí 6.6. na 17 hodin. Nezbytné liturgické modlitby z památky Panny Marie, Matky církve v česko-latinském znění vám budou k dispozici – náhled k prostudování ZDE.

Primiční mše svatá ve farnosti sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích (26.6.2005)

Plán na rozšíření nabídky farních bohoslužeb o starobylou latinskou mši leží na mém pastoračním stole už víc než rok. Snad právě přichází ten správný okamžik na jeho uskutečnění. Budete-li chtít toto duchovní bohatství naší církve časem rozvinout do plné krásy, naučím vás používat tradiční chorální melodie.

otec Tomáš

Společný cíl všech farností ve světle diecézní fáze synody

ŽIVÉ SPOLEČENSTVÍ A SVĚDECTVÍ O ŽIVÉM KRISTU

Milé sestry a bratři,

do synodální práce se (v naší místní církvi) zapojilo přes pět tisíc lidí a potěšitelné je, že největší věková
skupina účastníků byla od 30 do 60 let. V tom vidím velkou naději.

Syntéza jednotlivých výstupů poukázala kriticky na řadu skutečností, ale taky ukázala velkou sílu touhy a ochoty nasadit se pro obnovu církve, či se aspoň připojit. Pro správné přijetí syntézy je zásadně důležitý postoj lásky, která se nebojí kritiky, ale dívá se do textu jako do zrcadla diecéze. Ne všechno se týká konkrétní farnosti nebo konkrétního kněze. Nesmíme všechnu kritiku vztahovat na sebe, ale ani nesmíme říkat, že všechno se týká jen jiných, nýbrž v pokoře se ptát, jestli se něco z řečeného netýká aspoň z části také mě. Nejednou se ukáže, že kněží i laici volají po stejné věci, ale chyba je někde v komunikaci či způsobu vidění.

Zásadní je otázka: Co ode mě žádá Bůh? Co bych z mé strany mohl udělat pro zlepšení? Musím trpělivě počítat s postupnými kroky a hledat spojence. (…)

Nesmíme při tom zapomenout, že metodou synodality se chceme řídit při všech dalších krocích, že nejde o demokracii, o názor většiny či vlivných lidí, ale o společné, stálé a pokorné hledání Boží vůle. Jednotlivé farnosti se od sebe někdy hodně liší, proto se budou lišit i jejich priority. Společným cílem je pro všechny živé společenství, které vydává svědectví o živém Kristu.

KE STAŽENÍ:
Celý text pastýřského listu arcibiskupa Jana