Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

80. výročí vypuknutí Druhé světové války a Svatý stolec

Kapacita exkluzivního zájezdu – pořádaného u příležitosti výročí zahájení nejhorší války v dějinách lidstva – dosud nebyla obsazena.

Proto nabízíme „last minute“ možnost se přihlásit.

Podrobnosti
u Jitky Navrátilové – 602 160 551
a otce Tomáše – 736 522 838


Svatý stolec uprostřed válečných událostí

Na 1. září připadá 80. výročí vypuknutí II. světové války. Jen několik měsíců předtím 2. března 1939 byl na Petrův stolec zvolen kardinál Eugenio Pacelli, který přijal jméno Pius XII. Měl za sebou kariéru vatikánského diplomata, nejprve jako apoštolský nuncius v Německu a poté jako státní sekretář svého předchůdce Pia XI. Historická úloha papeže Pia XII. na prahu a během války se stala předmětem mnoha polemik. Na stránkách vatikánského deníku Osservatore Romano je rekapituluje italská historička Emma Fattorini, odbornice na problematiku vztahů Svatého stolce s Německem a Francií v meziválečném období a autorka edice dokumentů Pacelliho nunciatury v Německu. V roce 2007 vydala rovněž knihu Pius XI., Hitler a Mussolini, reflektující nové dokumenty po otevření Vatikánských archivů pro období 1922-39. Nyní, s výhledem na zpřístupnění Vatikánských archivů pro období pontifikátu papeže Pacelliho, k němuž má dojít v příštím roce, připomíná vývoj vztahů Pia XII. k fašismu a ve světle svých bádání naznačuje, na jaké otázky bude historik hledat odpovědi v nově dostupných materiálech. Přinášíme hlavní pasáže textu Emmy Fattorini:

Pokračování textu 80. výročí vypuknutí Druhé světové války a Svatý stolec

Za svatým Jakubem trochu jinak

Milí bratři a sestry,
rádi bychom vás touto cestou pozvali na 3. ročník Rokytnické bludičky, tj. nočního turistického pochodu pod ochranou apoštola Jakuba, který se koná v sobotu 14.9.2019 u nás v Rokytnici.

Přestože jde převážně o sportovně společenskou událost otevřenou pro širokou veřejnost, nechybí jí ani duchovní rozměry. Název Bludička odkazuje na složitost naší doby, ve které mnozí lidé ztrácejí víru v dobro a lásku i naději na nějaký vyšší smysl svého každodenního konání. Proto už tradičně nabízíme účastníkům pochodu vedle mapy také malý dárek s duchovním významem. Letos to bude pamětní obrázek s povzbudivou myšlenkou pro chvíle ztišení.        

Otec Tomáš zve věřící účastníky pochodu i další občany do místního kostela sv. Jakuba, kde bude před startem akce v 17:00 za poutníky sloužena mše svatá s nedělní platností

Kostel zůstane otevřen i v pozdější večerní či noční hodině, aby ti, kteří pojmou pochod jako pouť, mohli po návratu z cesty apoštola Jakuba navštívit. U krásného gotického reliéfu světce bude možné položit prosbu o přímluvu za své potřeby. Cesta kostelem bude vyznačena svíčkami. Očekáváme, že chrám zavře své brány až po půlnoci, kdy dorazí domů poslední účastníci. To předpokládá ochotu ke spolupráci ze strany farníků, kteří na pochod jít nemohou nebo nechtějí, ale rádi se zapojí do noční modlitební štafety. Předem děkujeme! 

Registrace účastníků pochodu je od 18-19 hodin u místního rybníku v rybárně. Vybrat si můžete okruh dlouhý 12 nebo 25 km. Na cestu dostanete popis trasy a telefonní číslo na pořadatele (kdyby bylo třeba rady či pomoci). U kratší trasy máme pro zájemce přichystaný početní úkol, aby jim to lépe ubíhalo.  

Mimořádný čas otevřených bran kostela v Rokytnici můžete díky ochotě místní farnosti využít po celý večer od 20 do 24 hodin. 

Po cestě pochodu bude několik kontrolních stanovišť. Občerstvit se můžete také v místních hospůdkách. V cíli vás čeká účastnický list, odznak, čaj, chleba se sádlem/máslem, radostný úsměv pořadatelů i nebeského patrona naší Hanácké Compostely.

Těšíme se na vás
Kulturní spolek Rokytnice