Odešel pan Antonín Kytlica (1951)

 Brzy po křtu svého vnuka
odešel vstříc Božímu světlu

pan Antonín Kytlica

Brodek u Přerova,
Štefánikova 468

Pohřeb se koná
v sobotu 16. 12. v 11.30
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku.

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!