Do Nového roku je nejlepší se „promodlit“

Od východu slunce až na jeho západ,
buď chváleno Hospodinovo jméno!

Tato slova 113. žalmu byla v Rokytnici o silvestrovském večeru podnětem ke kázání otce Tomáše během děkovné bohoslužby na zakončení roku 2023. Skrze slavnostní zpěv nešpor a modlitby Te Deum (Tebe Bože chválíme) jsme se spojili se světovou církví, jež ve své liturgii nepřestává vzdávat díky Boží dobrotě.

Do budoucna by bylo velmi žádoucí, aby se víc našich farníků s radostí zapojovalo do krásného proudu liturgických modliteb s breviářem v ruce. Kdo rozumíte anglicky, můžete si udělat představu o průběhu římskokatolické liturgie večerních chval díky dostupnému záznamu z přeplněné vatikánské baziliky, nebo si aspoň prohlédnout stručné shrnutí na konci tohoto příspěvku.

VEČERNÍ CHVÁLY S PAPEŽEM FRANTIŠKEM
VIGILIE SLAVNOSTI P. MARIE, MATKY BOŽÍ

(31 .12. 2023)

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,
chval svého Boha, Sióne,
že zpevnil závory tvých bran,
požehnal tvým synům v tobě.

(Žalm 147,12n)

Ty ses narodil z Panny Marie,
abys byl naším bratrem,
nauč lidi vzájemné bratrské lásce.

Pane, daruj všem svůj mír.

Slavnostní nešpory s papežem v neděli 31. 12. – shrnutí

Plnomocné odpustky u jesliček v kostelích františkánské rodiny

Při příležitosti 800. výročí události „Vánoce v Grecciu“ – tj. prvního živého betléma v dějinách, který sestavil sv. František z Assisi – udělil Vatikán plnomocné odpustky všem věřícím, kteří do 2. února 2024 (Svátek Hromnic) navštíví kostel, svěřený františkánům, minoritům nebo kapucínům kdekoli na světě. V naší diecézi to jsou kostel Zvěstování Páně v Uherském Hradišti, kostel sv. Josefa v Moravské Třebové a kostel Zvěstování Páně bratří kapucínů v Olomouci.

Věřící, kteří na těchto místech setrvají v modlitbě před jesličkami, mohou za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Také ti, kteří jsou nemocní a nemohou navštívit tyto kostely, mohou získat plnomocné odpustky, když obětují svoje utrpení Pánu nebo vykonají nějaký skutek zbožnosti.


Krásný hudební dárek Ježíškovi připravili pro letošní Vánoce zpěváci z Citova a okolí pod vedením varhaníka Zbyňka Svačiny. Děkujeme. Přiložené nahrávky zachycují poslední zkoušku v Rokytnici.
Lobodická pastorela
Chtíc aby spal
Co to má přec znamenati?
Jesu bleibet meine freunde
Syn Boží se nám narodil